Undersøkelse

Gjenopprettingsarbeidet etter tyfonen p? Filippinene f?r hjelp av SAS? Visual Analytics

10-06-2014 12:54 SAS Institute AS IOM ?nsker ? modernisere den m?ten verden h?ndterer katastrofer p?. Samarbeidsprosjektet med SAS Institute etter tyfonen p? Filippinene, viste hvordan store mengder data raskt og enkelt kan analyseres med SAS Visual Analytics, med detaljert informasjon i n?r sanntid om hva slags hjelp som trengs hvor.

SAS Institute analyserer tilgjengelige tilfluktssteder og helsedata for ? bist? den humanit?re innsatsen med informasjon
International Organization for Migration (IOM) er avhengig av ? vite hvor de skal sette inn vitale ressurser. IOM er ofte de f?rste som ankommer for ? hjelpe mennesker som er p? flukt. De organiserer tilfluktssteder og koordinerer den operative innsatsen p? steder der folk samler seg etter naturkatastrofer, for eksempel flyktningesentre, leirer, skoler eller ved private bygninger. Ved ? ta i bruk programvare for datavisualisering og tekst mining, kunne byr?et mer effektivt styre hjelpearbeiderne mot de mest prek?re helse-, vann- og sanit?rproblemene i omr?der som var ?delagt av supertyfonen Haiyan.
Supertyfonen Haiyan som herjet Filippinene i november 2013 f?rte til tusenvis av drepte mennesker og gjorde over 300.000 personer hjeml?se. For ? kunne koordinere de grunnleggende tjenestene i flyktningesentrene, skaffet IOM til veie data om hundrevis av fluktomr?der til partnere p? bakken. Informasjonen, som beviste forbedringsmuligheter i forsyningen av helsetjenester, vann og sanit?rhjelp, ble ogs? overbrakt til det lokale helsedepartementet, Verdens helseorganisasjon, UNICEF og andre helseakt?rer for ? bedre sikre behovene til de ber?rte menneskene.
IOM delte dataene med SAS Institute i et vederlagsfritt pilotprosjekt. Byr?et leverte dataene via Displacement Tracking Matrix (DTM), et informasjonsh?ndteringsverkt?y som sporer plasseringen av og behovene til flyktningegrupper.
IOM ?nsker ? modernisere den m?ten verden h?ndterer katastrofer p?. Samarbeidsprosjektet med SAS Institute viste hvordan store mengder data i Excel raskt og enkelt kan analyseres med SAS Visual Analytics, med detaljert informasjon i n?r sanntid om hva slags hjelp
som trengs, og hvor.
– Vi har jobbet for ? forbedre beredskapen gjennom ? utvikle praktiske verkt?y for offentlige myndighetspersoner, humanit?re organisasjoner og ber?rte lokalsamfunn. Samarbeidet med SAS Institute ga oss akkurat det verkt?yet vi trengte. Vi, flyktningene og partnerne v?re er alle sammen takknemlige for partnerskapet og denne teknologien, sa ambassad?r William Swing, IOM Director General.
Oppdager farlige forhold og helsetrusler
Visualiseringsverkt?yet SAS Visual Analytics analyserte dataene for ? identifisere hvilke tilfluktssteder som hadde de st?rste helsemessige utfordringene. Bare noen minutter etter at dataene var lastet inn, viste et kart hvilke steder som hadde en uheldig kombinasjon av overbefolkning, usikkert drikkevann og store problemer med avfallsh?ndteringen. IOM kunne ogs? raskt peke ut omr?der der et stort antall familier fortsatt levde i provisoriske tilfluktssteder, eller som opplevde dramatisk ?kning av ulike s?rbare befolkningsgrupper i l?pet av kort tid.
En tekstanalyse avdekket at de vanligste helseplagene var problemer med ?vre luftveier og forkj?lelse. Men mer alarmerende var det store antallet tilfeller av diaré, feber og hudsykdommer
blant eldre som bodde i flyktningesentrene i Leyte. De DTM-genererte dataene ble delt med lokale helsemyndigheter, slik at man kunne h?ndtere disse forholdene.
Ledende i ?datarevolusjonen?
FN har etterspurt en ?datarevolusjon? der store data gj?res offentlig, der statistikk kan st?tte beslutningene som tas i privat og offentlig sektor, og der ?kt transparens bygger opp tilliten mellom samfunn og stater. IOM har offentliggjort data i ?revis og leder n? an i den neste b?lgen i datarevolusjonen ved ? tilby massene statistiske og analytiske data.
De siste analysene fra SAS Visual Analytics er tilgjengelige i IOMs nylig publiserte rapport om gjenopprettingsarbeidet p? Filippinene.
IOM h?per ? kunne skape en kopierbar plattform som i betydelig grad reduserer tiden det tar ? analysere og visualisere forflytningsindikatorer og gi st?rre innsikt i de unike behovene som oppst?r i forskjellige krisesituasjoner. En slik plattform kan lett deles mellom land som tar i bruk denne praksisen.
Kritisk innsikt i sosiale medier
IOM fortsetter ? finne nye m?ter ? bruke data p? for ? st?tte hjelpearbeid, ogs? gjennom ? bruke sosiale medier til ? tette informasjonshullene.
– Under kaoset som oppst?r ved en katastrofe er det en stor utfordring ? samle inn sanntidsinformasjon om forholdene rundt omkring, som p? de tusenvis av ?yene i Filippinene. Dette var s?rlig tydelig i kj?lvannet av Haiyan, som slo ut telefonnettet i store deler av landet. I dagene etter tyfonen m?tte IOM f? vite om forholdene i byen Guiuan p? s?r?stkysten, om hvilken hjelp som var tilgjengelig for folk i flyktningesentrene, sier Nuno Nunes, Global CCCM Cluster Coordinator for naturkatastrofer.
Guiuan har en befolkning p? nesten 50.000 mennesker og er s?rlig kjent for sine vakre strender og en livlig fiskeindustri. En tekstutvinningsanalyse av mer enn 10.000 Twitter-meldinger indikerte store strukturelle ?deleggelser i Guiuan, noe som var til hjelp for R?de Kors som fordelte matforsyningene, og for et australsk legeteam som var p? bakken. Dette kastet ytterligere lys over hva de lokale sykehusene trengte mest ? essensielle medisiner som antibiotika og drivstoff til generatorer, slik at kritiske sykehustjenester kunne fortsette ? dekke de store helsemessige behovene.
– IOM er utmerket plassert for ? modernisere den globale humanit?re n?dhjelpen, slik at man kan spare flere liv. Innsikt i effektive metoder og analyser vil bist? n?dhjelpsorganisasjonene og nasjoner som er avhengige av den verdifulle informasjonen som samles inn av IOM under en katastrofe. Vi ser frem til ? bist? med flere nyvinninger i dette arbeidet, sier I-Sah Hsieh, Global Manager ved International Development i SAS Institute.
SAS Visual Analytics lar brukerne utforske alle data, uansett st?rrelse p? datasettene – og ikke bare deler av den. Brukerne kan finne m?nstre, identifisere muligheter for videre analyser og overf?re resultatene til lett forst?elige rapporter, grafer og animasjoner via web eller nettbrett som iPad? eller Android. SAS kan ogs? raskt identifisere m?nstre, trender og sammenhenger som ikke er synlige f?r de blir vist grafisk. SAS Text Miner analyserer store mengder strukturerte og ustrukturerte data for ? avdekke m?nstre og forhold mellom ord og fraser.
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med 14.000 ansatte og 70.000 kundeinnstallasjoner i 136 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.
Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner avdekker nye sammenhenger og forretningsmessige muligheter. SAS Institute – The Power To Know.
www.sas.com/no

A to już wiesz?  Mangler digitale strategier

51130

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy