SE

Geologiska Föreningens priser 2014 – livets utveckling och Sveriges berggrund

Geologiska Föreningen delar ut tv? priser 2014 – för forskning om livets utveckling under prekambrium och fanerozoikum och för ett livsl?ngt engagemang för att först?, och förklara, hur Sveriges berggrund utvecklats.
Föreningen delar ut flera priser och utmärkelser för att uppmärksamma geologer som p? olika sätt bidragit till att stärka geovetenskapen. ?rets tv? utmärkelser g?r till Emma Hammarlund och Thomas Lundqvist.
De stora fr?gorna om livet
Jan Bergström Young Geoscientist Award 2014 g?r till Emma Hammarlund, post doc, vid Syddansk Universitet, för sin forskning om livets utveckling under prekambrium och fanerozoikum.
Emma Hammarlund arbetar med stora fr?gor om livet och visar prov p? vetenskaplig skicklighet genom att hitta konkreta metoder för att särskilja olika hypoteser om hur miljön i havet har p?verkat livets evolution. Bland annat använder Hammarlund isotopmätningar av syre, kol, kväve, svavel och även molybden i sedimentära bergarter för att spegla mängden av syre i miljön.
Törnebohmpris 2014 inom omr?dena mineralogi, prekambrisk geologi och tektonik och geodynamik g?r till Thomas Lundqvist för ett livsl?ngt engagemang i och en ökad först?else av Sveriges prekambriska utveckling.
Ett livsl?ngt engagemang för att först?, och förklara, hur Sveriges berggrund utvecklats
Geologiska Föreningens Törnebohmpris 2014 inom omr?dena mineralogi, prekambrisk geologi och tektonik och geodynamik tilldelas berggrundsgeologen Thomas Lundqvist för ett livsl?ngt engagemang och m?nga bidrag till först?elsen av Sveriges prekambriska utveckling.
Thomas Lundqvist haft stor betydelse för karteringen av den svenska berggrunden och för först?elsen av v?r kristallina berggrunds utveckling. Han ins?g tidigt vikten av isotopgeologiska studier för först?elsen av den geologiska utvecklingen.
Geologer, geologistudenter och en geologiintresserad allmänhet har f?tt en ing?ng till Sveriges geologi genom läroboken ?Sveriges geologi fr?n urtid till nutid? där Lundqvist tillsammans med sin bror, kvartärgeolog Jan Lundqvist, och paleontolog Maurits Lindström beskriver Sveriges geologiska utveckling. Thomas Lundqvist har även efter sin pension fortsatt att sprida kunskap om Sveriges geologi och ett exempel p? detta är boken ?Porfyr i Sverige? som utkom 2009.
Prisutdelning i Uppsala den 23 maj
B?de priserna delas ut i samband med Geologiska Föreningens ?rsmöte den 23 maj p? Sveriges geologiska undersökning i Uppsala, d? b?da pristagarna ocks? h?ller varsitt föredrag. Föredragen är öppna för alla intresserade.
Du foton och hittar mer information om de b?da pristagarna p? Geologiska Föreningens webbsida.

Geologiska Föreningen är en rikstäckande ideell förening som p? olika sätt främjar geologin och geovetenskapen. Geologiska Föreningen ger ut den vetenskapliga tidskriften GFF och den populärvetenskapliga tidskriften Geologiskt forum. Föreningen delar ut flera priser och utmärkelser för att uppmärksamma geologer som p? olika sätt bidragit till att stärka geovetenskapen. Föreningen har cirka 600 medlemmar, b?de yrkesverksamma geovetare och personer med allmänt intresse för geovetenskapen.www.geologiskaforeningen.se

Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för fr?gor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandah?ller geologisk information för samhällets behov p? kort och l?ng sikt. I v?rt uppdrag ing?r ocks? att främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga omr?det. Vi samarbetar bland annat med landets universitet och högskolor i syfte att stärka den geovetenskapliga forskningen.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annicka Lang   #Barnens Ungdomsf   #Humana Caroline Almgren   #Humanas Barnbarometer