SE

Gas ? en del av Almedalsveckan

Marknaden för gas växer. Allt fler aktörer inom industri, landtransporter och sjöfart ställer nu om till gas. Utvecklingen, möjligheterna och utmaningarna för en ökad användning av gas blir en del av Almedalsveckan.
Energigas Sverige är liksom tidigare ?r, med under Almedalsveckan och arrangerar en rad seminarier. Möjligheterna med gas inom svensk industri, gasen som en del av en h?llbar stad, den nya tekniken Power to gas och gasens bidrag till minskade utsläpp fr?n sjöfarten och fr?n de tunga transporterna är n?gra av veckans seminarier.
– Marknaden för gas växer nu snabbt även i Sverige. Försäljningen av fordonsgas ökar för varje kvartal och bidrar till minskade utsläpp i trafiken. Samtidigt ser vi nu att allt fler företag ställer om fr?n olja till gas inom industrin och ett flertal rederier har tagit beslut att bygga LNG-fartyg. En spännande utveckling som bara har börjat, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.
Följande seminarier arrangerar eller samarrangerar Energigas Sverige. Mer info om tid och plats finns p? www.energigas.se
Söndag 29 juni: ?Nya möjligheter för svensk industri med gas?. Vilka möjligheter som gas kan ge svensk industri som bränsle, r?vara, nya industriella lösningar och minskade utsläpp. Representanter fr?n riksdagen, miljörörelsen, processindustrin och skogsföretagen ger sin syn p? möjligheter och utmaningar.
M?ndag 30 juni: ?H?llbar stad ur olika perspektiv?. En spännande resa genom Sverige där politiker fr?n stora och sm? städer och kommuner samtalar om hur arbetet mot en h?llbar stad utvecklas. Medverkar gör ansvariga politiker fr?n fyra kommuner.
Tisdag 1 juli: ?En partiöverskridande energipolitik – är det möjligt?? En debatt mellan riksdagspartiernas energitalespersoner p? temat aktuella energifr?gor, energins betydelse för v?rt välst?nd, för ekonomin och för sysselsättningen.
Onsdag 2 juli: ?Vindkraft till biogas – en möjlighet för Gotland?? När vindkraften byggs ut skapas behov av lagringskapacitet i energisystemet. Power to Gas är en metod att använda vindkraft för att producera biogas. Medverkar gör gotländska politiker och representanter för energibolag och byggmaterialbolag.
Torsdag 3 juli: ?LNG ett drivmedel p? frammarsch inom sjöfarten ? hur ser marknaden ut?? Möjligheterna och marknaden för LNG ökar. Svaveldirektivet som införs 2015 gör gasen allt intressantare för sjöfarten. Hur väljer sjöfarten drivmedel och vilka är miljöeffekterna? Medverkar gör bland andra Viking Line, Skangass och AGA.
Torsdag 3 juli: ?Klimatsmartare tunga transporter – teknik, politik eller pris?? Den tunga trafiken stor för en stor del av transportsektorns klimatutsläpp. Representanter fr?n bland annat Scania, Nobina och riksdagen diskuterar vilka styrmedel och förutsättningar som krävs för att minska bussars och lastbilars klimat- och miljöp?verkan. Vilken roll kan fordonsgas och biogas ha i omställningen?

Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Chris Engleus   #England   #Finland   #USA