Utredninger

Full godkjenning fra NOKUT!

Atlantis Medisinske H?gskole har det siste ?ret v?rt gjennom en grundig kvalitetssikringsprosess. NOKUT konkluderer n? i sin rapport med ? reakkreditere og godkjenne alle studiene som tilbys ved h?gskolen.

Atlantis Medisinske H?gskole har det siste ?ret v?rt gjennom en omfattende revisjonsprosess i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Denne prosessen har v?rt viktig for ? sikre gjennomg?ende h?y kvalitet p? utdanningen vi tilbyr.
I den endelige rapporten som n? foreligger gis Atlantis Medisinske H?gskole ros for arbeidet som er gjennomf?rt, og samtlige av v?re studier er reakkreditert og godkjent. Rapporten fra NOKUT er en god bekreftelse p? at alle studiene ved Atlantis Medisinske H?gskole holder h?y faglig kvalitet, og at vi er er et trygt valg for utdanning innen helsefag.
Hele rapporten er tilgjengelig p? NOKUT sin hjemmeside.
Rektor Mohsen Zangani er selvf?lgelig godt forn?yd med konklusjonen fra NOKUT og beskriver revisjonsprosessen som sv?rt omfattende. “Alle ansatte ved h?gskolen har v?rt sterkt involvert og bidratt til at dette har v?rt en l?rerik og god prosess. Det at vi n? har f?tt den formelle bekreftelse p? at Atlantis er et trygt og kvalitetssikret valg for utdanning innen helsefag, gir ekstra inspirasjon til kontinuerlig utvikling for ? sikre studier av sv?rt h?y faglig kvalitet.”

Atlantis Medisinske H?gskole ble opprettet i 1987, og har over 25 ?rs erfaring med studier innen helsefag.

Det er et ?kende behov i samfunnet for kompetanse om sammenhengen mellom trening, ern?ring, livsstil og helse. Atlantis Medisinske H?gskole ?nsker ? skape et milj? som stimulerer til fokus p? nettopp dette.

Vi er i kontinuerlig utvikling, b?de i tr?d med samfunnets utvikling og de forventinger som stilles til en privat h?gskole. Gjennom sterk faglig fokus, integrert praksis i undervisningen, og ikke minst en fagstab som holder sv?rt h?yt niv?, tilbyr h?gskolen fremtidsrettede studier innen helsefag.

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stein Drogseth