Utredninger

Frykter for bedriftsdemokratiet i 2014

Oslo: 1 av 2 sjefer r?df?rer seg ikke med sine medarbeidere i forkant av endringer og nedskj?ringer, viser nye tall. ? Dette er skadelig for arbeidsmilj?et og bedriftsdemokratiet, og kan p? sikt ogs? hemme effektivitet og l?nnsomhet, advarer Jan Olav Brekke i Lederne.
Bare halvparten av norske virksomheter som igangsetter rasjonaliseringstiltak inviterer de ansattes tillitsvalgte til dr?fting. P? én av fire arbeidsplasser blir ikke en gang de tillitsvalgte forh?ndsinformert om slike tiltak. Dette avdekkes i Norsk Ledelsesbarometer, som utf?res av kunnskapssenteret De Facto p? oppdrag for organisasjonen Lederne. Over 3000 mellomledere fra hele landet deltok.
Smuldrer bort
Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, frykter at det s?rnorske bedriftsdemokratiet er i ferd med ? smuldre bort. Han p?peker at mange bransjer og virksomheter med raske skritt beveger seg vekk fra en av styrkene i det norske arbeidslivet, nemlig trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten.
? Halvparten av norske bedrifter bryter hovedavtalen i arbeidslivet, der dr?ftingsplikten er nedfelt. Trepartssamarbeidet er ikke perfekt, men det b?r ikke hives ut av vinduet til fordel for tankegods som er fremmed for v?rt samfunn og v?r kultur. Det er en beklagelig, skremmende og negativ utvikling som vi m? stoppe, sier Brekke.
Flere autorit?re ledere
Han p?peker at autorit?re styringsmodeller dukker opp p? stadig flere arbeidsplasser. Her erstattes tillit og engasjement med m?linger og kontroll. ? Jeg tror en del arbeidsgivere p? sikt vil merke at dette ikke er s? smart. Mer kontroll og mindre medbestemmelse bygger ned lojalitet, initiativ og entusiasme. Da kan man ende opp med ansatte som kun gj?r en innsats der de vet de blir m?lt, sier Brekke.
If?lge r?dgiver Stein Stugu i De Facto antyder Ledelsesbarometeret at det er blitt vanskeligere for arbeidstakere ? varsle om kritikkverdige forhold. Dette til tross for at arbeidsmilj?loven skal gi varsleren beskyttelse mot gjengjeldelser og straff.
Knebler kritiske r?ster
? Det store flertallet av v?re informanter ?nsker n? ? v?re helt anonyme, og det gir et ?kende demokratisk problem n?r vi skal vurdere tilstanden i norsk arbeidsliv. Lojalitetsbegrepet tolkes s? stramt av mange ledere at kritiske r?ster strupes. Vi har sett mange og skjerpede konflikter rundt lojalitet den siste tiden, blant annet i Ryanair, Norwegian og Statoil samt i helsevesenet og skolen, forteller Stugu.
Jan Olav Brekke i Lederne p?peker at varslere gjennom ? kaste lys over kritikkverdige og ofte straffbare forhold faktisk utf?rer en lojal handling overfor b?de arbeidsgiver, kolleger og samfunnet for ?vrig. Mange toppledere anser likevel varsleren som illojal, og det kan f? store konsekvenser ? st? fram med kritikk.
? Arbeidsgiver er forpliktet til ? legge til rette for at varsling kan skje p? en trygg m?te. Likevel opplever varsleren ofte ? bli direkte eller indirekte straffet. Vi kan dokumentere flere tilfeller der varslere i ettertid har g?tt glipp av for eksempel l?nnsforh?yelser og avansement, sier Brekke.

Om Norsk Ledelsesbarometer 2013:
Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne.
Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for sjette ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne.
Se www.lederne.no/ledelsesbarometer.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013
Om Lederne:
Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for n?rmere 17 000 ledere og betrodde ansatte p? ulike niv?er i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Kilde: Lederne

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kristine Svartebekk Myhrer   #Masteroppgaven Matglede   #Studien Matglede   #UMB