SE

Frukostsamtal: Kommunala skyltfönster

2014-08-28 16:16 Demoskop AB Kommunala skyltfönster - hur skiljer sig den kommunala politiken ?t och vad betyder det för företag och regionen i stort? Välkommen p? frukostsamtal hos Demoskop och Kreab. Fredag 5 september kl 7.30-9.00 Floragatan 13, Stockholm

Fredag 5 september kl 8.00-9.00

Floragatan 13, Stockholm

Hur kommer det politiska landskapet i regionen att förändras efter valet? Vilken betydelse f?r det för näringsliv, organisationer och enskilda branscher?
Välkommen till frukostsamtal med Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, och Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Deras partier har styrt respektive kommun under flera decennier och kommer att dela med sig av sina tankar kring maktinnehav, maktskiften och dess p?verkan p? oss som bor och verkar här.
Medverkar gör ocks? Peter Santesson, chef för opinionsanalys p? Demoskop. Samtalet leds av Mikael Söderlund, Partner p? Kreab.

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Mobila köpvanor utmanar handeln

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy