SE

Fredskonferens i Uppsala p? Internationella fredsdagen

2014-09-15 11:18 Sveriges kristna r?d

Fredskonferensen ?Bygg fred!? anordnas i Uppsala för andra ?ret i rad p? internationella fredsdagen söndagen den 21 september 2014. Syftet är att, i tider av krig och förtryck, sprida information och mobilisera för en rättvis fred b?de i Sverige och runt om i världen. Programmet inneh?ller bland annat inledningstal av Moses Monday fr?n Sydsudan, seminarier och workshops, ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka och avslutas med en ut?triktad fredsmanifestation.
Lansering av ny fredsantologi
Under fredskonferensen lanseras ?Att sl? följe för fred?, en ny fredsantologi med texter fr?n olika teologiska traditioner. Vid konferensen inledning kl. 09.00 finns flera av bokens författare p? plats för ett panelsamtal; KG Hammar, Julia Ryberg, Andreas W Anderson och Daniel Öhrvall.
Moses Monday John, gäst fr?n Sydsudan
Moses Monday John är inledningstalare vid konferensen. Han är en av grundarna och sedan fyra ?r generalsekreterare för ickev?ldsorganisationen ONAD (Organisation for Nonviolence and Development). Sedan den väpnade konflikten bröt ut i december 2013 har de varit mycket aktiva
för att ena det civila samhället och trycka p? för fred genom utbildningar och p?verkansarbete i fredlig konflikthantering, mänskliga rättigheter, demokrati och gender.
Lansering av Kykornas globala veckas kampanj
Kyrkornas globala vecka kommer i ?r att ansluta sig till den internationella kampanjen ?Thursdays
in Black? (torsdagar i svart). Kyrkornas Världsr?d har tagit initiativet till ?Thursdays in black? som en form av fredliga protester mot v?ldtäkt och v?ld ? i synnerhet det som sker i samband med krig och konflikter mot kvinnor. Kampanjen vill sätta fokus p? attityder som orsakar v?ld. Man kan vara en del av kampanjen genom att varje torsdag klä sig i svarta kläder och/eller bära en ?Thursdays in black?-knapp, en enkel men symbolisk handling i en global rörelse.
Ur programmet
09.00 Seminarium i Rikssalen p? Uppsala slott. Inledningstal av Moses Monday John. Lansering av Sveriges kristna r?ds antologi ?Att sl? följe för fred? med nyskrivna fredsteologiska texter.
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka med predikan av Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna r?d. S?ng av den ekumeniska kören Rediviva.
13.30 och 14.30 Workshops i Fredens hus och Konstmuséum i Uppsala slott
15.30 Fredsmanifestation med vandring fr?n slottet till Fyris?n där fredsb?tar sätts ner under s?ng.
Bakom Bygg fred! st?r Sveriges kristna r?d, Uppsala kristna r?d, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, Sensus, Bilda och Svenska kyrkan, Uppsala stift och arrangemanget sker i samverkan med Freds?ret i Uppsala, Fredens hus, Uppsala slott/Rikssalen och Uppsala konstmuseum.
Kontakt:
Maria Bäcklund, [email protected] 08-453 68 24
Eva-Maria Munck, [email protected] 08-453 68 083900Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  En av fyra varit med om incident med levande ljus

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy