SE

Framtidens mötesplatser för unga skapas i Sm?land

2014-05-14 15:18 Fryshuset Tredje upplagan av Fryshusandans fritidsg?rdskonferens UG 3.0 kommer till Vimmerby 20-22 maj 2014. ?rets tema är ?Unga gör, vuxna möjliggör?

Tredje upplagan av Fryshusandans fritidsg?rdskonferens UG 3.0 kommer till Vimmerby,
?rets tema är ?Unga gör, vuxna möjliggör?

Fryshusandan driver fr?n och med i ?r ett socialt innovationsarbete där fler unga f?r möjlighet till bättre förutsättningar att p?verka sin egen livssituation genom ungdomsdriven verksamhet.
Det h?ller p? att ske ett skifte i syn- och arbetssätt, där alltfler ungdomsverksamheter g?r fr?n att vara enbart ungdomsinriktade till att bli mer ungdomsdrivna. Nätverket Fryshusandans arbete visar att ungdomsdrivna aktiviteter, mötesplatser och sammanhang är de som är mest h?llbara och intressanta för unga. Vi ser även att unga som f?r vara med att skapa och genomföra verksamheter f?r konkreta, praktiska och ofta meriterande erfarenheter som de kan använda senare i livet. Att bli involverad i ungdomsdriven verksamhet, med vuxnas stöd, kan därför bli en positiv inkörsport.
?Tillsammans skapar vi framtidens ungdomsverksamhet?
Det finns redan m?nga framg?ngsrika ungdomsverksamheter som arbetar p? det här sättet. Fryshusandan vill genom konferensen hjälpa till att sprida dessa metoder över hela landet.
Konferens UG 3.0 i Vimmerby ska ge inspiration, konkreta metoder, visa möjligheter och goda exempel till att ta tillvara ungas idéer, kraft och engagemang.
Syftet med fritidg?rdskonferensen är att vuxna som jobbar för unga ska lära av varandra, dela erfarenheter och inspireras till nya idéer, för att utveckla och förbättra ungdomsverksamheter i Sverige. Genom mötet vill vi ocks? skapa starkare nätverk som jobbar för ungas intressen i hela landet.

Tid: 20-22 maj 2014
Plats: Fabriken – Allaktivitetshuset i Vimmerby, Bondebygatan 17
Kontakt
Fabriken, Yvonne Carlsson, e-post: [email protected], telefon: 0492-76 90 54 Fryshuset, Anna McAllister, e-post: [email protected], telefon: 08-691 72 09
Fryshusandan – Nätverket för aktörer som bedriver och utvecklar ungdomsverksamheter i Sverige.
Genom att:
?Tro p? varje människas inneboende kraft
?Skapa möten
?Vara där unga är
?Ge förtroende, ansvar och uppmuntra
?Utg? fr?n passionerade intressen
?Dela goda exempel och kunskap

Maj 2014 är vi drygt 300 medlemmar. Läs mer p? www.fryshusandan.se

Om Fryshuset
Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen
Vi ger unga verktyg att ta makten över sin framtid genom att tillvarata sin inre kraft och motivation.
Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt p? dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
Vi lyssnar in vad som händer i samhället och är snabba p? att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem. Vi är tillräckligt modiga för att v?ga skapa förändringar, om och om igen.

71500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy