SE

Främsta förbättringarna näringslivskontoren kan erbjuda svenska företag

Sveriges näringslivskontor arbetar med att förbättra svenska företags förutsättningar att bedriva lönsam verksamhet. Custice har fr?gat företagen vilka förbättringar de skulle vilja se. Infrastruktur och fler bostäder är de vanligast förekommande svaren bland företagen.
Custice har intervjuat drygt 11 000 beslutsfattare p? svenska företag om hur nöjda de är med sina näringslivskontor i sin region och vilka förbättringar de skulle vilja se i regionen.
företagen önskar förbättrad infrastruktur
16,48 procent av företagen önskar en förbättrad infrastruktur.
12,40 procent av företagen vill se fler skapade bostäder.
6,12 procent önskar mer engagemang kring lokala företag.
5,24 procent vill se mer satsningar p? företagsutveckling.
sammanfattning
Det är fortfarande en stor del andel företag som inte känner till vad näringslivskontoren gör p? deras ort och som därför inte vet vad som skulle kunna förbättras. Av de som svarar p? vilka förbättringar de skulle vilja se är infrastruktur och nya bostäder de vanligaste svaren. Näringslivskontoren skulle kunna samtala mer med de regionala företagen om vilka investeringar som görs i regionen.

Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. V?r tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta inneh?ller över 138.000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.
Besök v?r hemsida för mer information: http://www.custice.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Erik Brydolf   #Holmen Energi   #Jonas Bengtsson   #Sweco Vattenregleringsf