SE

Fortsätta arbeta efter pensioneringen?

2014-08-21 16:26 Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Vi lever allt längre. Detta innebär ocks? att vi kommer behöva arbeta allt längre. Fr?gan om höjd pensions?lder diskuteras flitigt av s?väl politiker som fackförbund. Men vad säger pensionärerna själva om betydelsen av arbete och lärande? Det har en grupp "seniordoktorander" vid Högskolan i Jönköping undersökt i en ny studie.

Vi lever allt längre. Detta innebär ocks? att vi kommer behöva arbeta allt längre. Fr?gan om höjd pensions?lder har diskuterats flitigt av s?väl politiker som fackförbund. Men vad säger pensionärerna själva om betydelsen av arbete och lärande? Det har Seniordoktoranderna vid Encell och Högskolan i Jönköping undersökt i en ny studie.
Fredagen den 22 augusti lanseras rapporten ?Ett aktivt ?ldrande ? Pensionärers syn p? arbete och lärande?. Rapporten bygger p? en enkätstudie som genomförts inom gruppen ?Seniordoktoranderna? ? en forskningscirkel om äldres lärande.
? Fr?gan om höjd pensions?lder diskuteras ofta utan att pensionärerna själva f?r ge sin syn p? saken. Därför var utg?ngspunkten i den här rapporten att kartlägga och beskriva pensionärers syn p? arbete och lärande, säger Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell och en av författarna bakom rapporten.
Rapporten visar att arbete och lärande kan spela en viktig roll för ett aktivt och meningsfullt ?ldrande. I studien tyckte majoriteten av de tillfr?gade att arbete och utbildningsaktiviteter var av stor eller mycket stor betydelse. Däremot var det nästan ingen som hade arbetat heltid efter pensioneringen. Istället ägnade de sig ?t ideellt arbete eller deltidsjobb. De tv? främsta motiven för att delta i utbildning och arbete var en vilja att h?lla sig aktiv och att träffa andra människor.
En av slutsatserna i rapporten är att begreppet arbete är för snävt för ett fram?triktat förändringsarbete. Det är ocks? lätt att fastna i siffror när man talar om pensionen. Ska pensions?ldern vara 65, 67 eller 69 ?r? Idag finns en grupp individer som är utslitna före 65 ?r. Samtidigt finns en annan grupp individer som inte f?r vara kvar trots att de vill.
? Vill man ta ett livsl?ngt perspektiv p? arbetslivet innebär det flexibla system där kontinuerligt lärande har en central roll. Det handlar om att skapa förutsättningar för individens välm?ende, eftersom detta är grunden för att vara produktiv, förklarar Cecilia Bjursell.
I rapporten lyfts tv? viktiga förutsättningar fram, d? det gäller pensionärers möjlighet att delta i arbete och lärande. Den ena är individens möjlighet att styra över sin egen tid. Den andra är att det ska vara frivilligt. Rapporten avslutas med tv? förslag p? konkreta sätt att främja ett aktivt ?ldrande ? inför brytpunkter i ett livsl?ngt perspektiv och ge utrymme för kunskapande möten.
Releasen kommer att äga rum fredag den 22 augusti kl. 13 p? Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, sal Hc334.
Välkommen!!
För mer information kontakta: Cecilia Bjursell, [email protected]
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande, kommunikation, internationellt arbete och personalvetenskap. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livsl?ngt lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Skolnära forskning. HLK har cirka 3700 studenter och cirka 140 anställda (2013).1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy