SE

Fortsatt kraftig ökning av fordonsgasen

2014-08-22 10:13 Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas har stigit med ?tta procent under första halv?ret. Inget annat drivmedel n?r den ökningstakten. Trots uppg?ngen oroas branschen av att skattebefrielsen för biogas snart löper ut och att inga nya förslag för fortsatt marknadsstimulans har presenterats.

Försäljningen av fordonsgas har stigit med ?tta procent under första halv?ret. Inget annat drivmedel n?r den ökningstakten. Trots uppg?ngen oroas branschen av att skattebefrielsen för biogas snart löper ut och att inga nya förslag för fortsatt marknadsstimulans har presenterats.
SCB:s statistik för första halv?ret 2014 visar att försäljningen av fordonsgas fortsätter öka. Leveranserna i hela landet uppgick till drygt 79 miljoner normalkubikmeter vilket är en ökning med ?tta procent jämfört med första halv?ret 2013. Siffran motsvarar drygt 802 GWh. Sedan ?rsskiftet byter branschen enhet fr?n normalkubikmeter till kilogram. Volymerna för ?rets sex första m?nader motsvarar därmed 61 000 ton fordonsgas.
Att allt mer fordonsgas säljs betyder mycket i arbetet med att minska utsläppen. Under halv?ret ersatte fordonsgasen bensin och diesel motsvarande ca 55 000 personbilar, vilket bidragit till en minskning av koldioxidutsläppen med nästan 112 000 ton.
Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för en bra bit över 50 procent tack vare att den största delen av den svenska biogasen uppgraderas till fordonsgas.
– Försäljningen av fordonsgasen fortsätter att öka vilket är glädjande. Samtidigt vet vi att skattebefrielsen för biogasen snart löper ut. Utan skattebefrielsen m?ste vi f? till ett nytt fungerande styrmedel som styr mot ökad produktion och användning av biodrivmedel. Efter valet m?ste regeringen snabbt tillsätta en utredning för att, tillsammans med branschen, sl? fast l?ngsiktiga spelregler för att uppn? en fossiloberoende fordonsflotta 2030, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.
De senaste 15 ?ren har marknaden för fordonsgas vuxit för varje ?r. Antalet gasbilar är nu uppe i närmare 46 000. Särskilt intressant är marknaden just nu för gasbussar och för de riktigt tunga lastbilarna och ett flertal nya lastbilsmodeller har nyligen lanserats av b?de Volvo och Mercedes.

A to już wiesz?  Ny undersökning visar: Svensken ratar GPS:en i jultrafiken

M?nga kommuner och regioner väljer att upphandla gasbussar till sin kollektivtrafik vilket ger stora utsläppsminskningar och bidrar till det lokala kretsloppet. Sedan i v?ras rullar i Malmö och snart även i Väster?s, gasdrivna bussar med hybridteknik vilket visar att utvecklingen p? den tunga sidan g?r fort fram?t.
Statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och antal tankställen för fordonsgas fr?n 1995 och fram?t finns att tillg? p? www.gasbilen.se/Att-tanka-pa-miljon/Fordonsgas-i-siffror/ForsaljningPerManad

Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.49200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy