SE

Fortsatt dynamisk tillväxt för Tysklands incoming

2014-07-10 12:13 Tyska Turistbyr?n AB Under perioden januari-april registrerades nästan en miljon fler utländska övernattningar i Tyskland än under samma tid ?ret innan. Sammantaget registrerade Statistisches Bundesamt 19,2 miljoner övernattningar p? logianläggningar med fler än 10 bäddar.

Berlin Panorama. ? visitBerlin, Scholvien

Under perioden januari-april registrerades nästan en miljon fler utländska övernattningar i Tyskland än under samma tid ?ret innan. Sammantaget registrerade Statistisches Bundesamt 19,2 miljoner övernattningar p? logianläggningar med fler än 10 bäddar.
? Med ett plus p? 5,4 procent l?g Tysklands incoming under ?rets fyra första m?nader betydligt högre än under samma tidsperiod 2013, sammanfattar Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) utvecklingen.
? Särskilt positivt är det att Nederländerna, en viktig marknad för den tyska turistnäringen har ?terhämtat sig efter den ekonomiska krisen och ger tillväxt igen. Efter sviterna av den ekonomiska krisen som präglade ?ret 2013 l?g incoming-turismen fr?n grannlandet fram till slutet av april ?terigen p? en niv? som översteg förra ?rets med 1,6 procent.
Bland Tysklands tio viktigaste europeiska marknader l?g tillväxten under de första fyra m?naderna över genomsnittet för Schweiz (plus 6,4 procent), Österrike (plus 6,2 procent), Danmark (plus 8,3 procent) och Polen (plus 11,4 procent). Som jämförelse ökade antalet övernattningar fr?n Sverige med 1,6 procent (377 000 övernattningar).
Hög tillväxt fr?n EU-länder i Balkanregionen
Marknader med stor framtida potential i sydöstra Europa bidrog med jämförelsevis hög tillväxt till den utmärkta utvecklingen under ?rets första fyra m?nader. Fr?n Rumänien registrerades 220 000 utländska övernattningar (plus 16,3 procent), fr?n Bulgarien runt 84 000 (plus 25,5 procent) och fr?n Kroatien fler än 60 000 (plus 36,5 procent).
Utomeuropeiska marknader med starka impulser fr?n Asien
Bland de utomeuropeiska marknaderna utmärker sig den asiatiska tillväxten med en total ökning p? 11,6 procent under januari-april som särskilt stark. Kina knappar med 510 000 (18,6 procent) övernattningar in p? Tysklands tio viktigaste europeiska marknader. Sett till tillväxttakten ligger de arabiska golfstaterna med en ökning p? 27,4 procent och 394 000 övernattningar i topp.
Om DZT, Tyska Turistbyr?ns huvudkontor
Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistr?d med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resm?l p? uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandah?ller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resm?l utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns p? v?rt presscentrum online.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy