SE

Fortsatt bra telefontillgänglighet till Sk?nes v?rdcentraler

2014-08-25 13:30 Region Sk?ne Telefontillgängligheten till v?rdcentralerna är fortsatt bra. Sex av tio samtal till Sk?nes v?rdcentraler besvaras inom 15 minuter. ?Det är ett bra resultat, men det kan bli bättre?, säger Ingrid Bengtsson Rijavec.

Telefontillgängligheten till v?rdcentralerna är fortsatt bra. Sex av tio samtal till Sk?nes v?rdcentraler besvaras inom 15 minuter. ?Det är ett bra resultat, men det kan bli bättre?, säger Ingrid Bengtsson Rijavec.
Under 2014 har Region Sk?ne varje m?nad mätt hur snabbt man kommer fram p? telefon till Sk?nes v?rdcentraler. I genomsnitt besvaras nära 6 av 10 samtal till v?rdcentralen inom 15 minuter. Nästan 9 av 10 samtal besvaras inom 2 timmar, vilket räknas som en godkändniv?.
– Att 6 av 10 samtal blir besvarade inom 15 minuter är ett bra resultat men det kan bli ännu bättre.Till den excellensniv? vi har satt – att 9 av 10 samtal ska besvaras inom 15 minuter ? n?r bara ett drygt tiotal v?rdcentraler. Här har vi mer att göra, säger Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukv?rdsdirektör i Region Sk?ne.
“Jag hade förväntat mig mer”
Sett över ?ret har den genomsnittliga telefontillgängligheten legat relativt stabilt. Men en viss tendens till förbättring kan ses i juli. Flera v?rdcentraler har förbättrat sig under ?ret. Den v?rdcentral som har förbättrat sig mest är Capio Citykliniken Bunkeflo-Hyllie. Fr?n att ha besvarat drygt hälften av samtalen inom en kvart under ?rets första m?nader, besvarar man under andra kvartalet 9 av 10 samtal inom 15 minuter.
– Jag hade förväntat mig att mer skulle hända när vi införde den ekonomiska moroten för v?rdcentralerna. Vi f?r fundera vidare p? hur vi p? andra sätt kan förbättra telefontillgängligheten. Sk?ningarna ska komma fram snabbt när de ringer sin v?rdcentral säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i Närsjukv?rdsberedningen.
V?rdkliniken Ängelholm bäst
Den v?rdcentral som särskilt utmärker sig, under första halv?ret, är V?rdkliniken Ängelholm, som besvarar i princip alla sina samtal inom 15 minuter. I botten finns Capio Citykliniken, Clemenstorget i Lund som knappt besvarar n?gra kontrollsamtal inom 15 minuter.
FAKTA
God telefontillgänglighet stimuleras ekonomiskt
Under 2014 har kontrollsamtal ringts varje dag till alla v?rdcentraler i Sk?ne i syfte att kontrollera tillgängligheten. Kontrollsamtalen mäts enligt tv? niv?er. Dels i en godkändniv? där minst 80 procent av samtalen ska ha besvarats inom tv? timmar; dels en excellensniv? där minst 90 procent av samtalen ska ha besvarats inom 15 minuter. Att snabbt besvara telefonsamtal, premieras med en extra ersättning som kvartalsvis betalas ut för uppn?dda resultat.
För mer information:
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukv?rdsdirektör, 044-309 33 91
Gilbert Tribo (FP) regionr?d och ordförande i närsjukv?rdsberedningen, 0768-87 03 07

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy