SE

Förtroendevalda möter sk?ningar även i sommar

Vad lägger sk?ningarna i begreppet livskvalitet och vad bidrar till detta? Hur upplever du som medborgare tillgängligheten till kulturutbudet och hur kan det göras mer tillgängligt för alla?
Förtroendevalda fr?n Region Sk?ne deltar traditionsenligt även i sommar i olika arrangemang p? marknader och festivaler runt om i Sk?ne. De finns p? plats för att samtala med sk?ningarna om fr?gor som rör deras vardag.
-Sommarens teman för dialog rör upplevelsen av livskvalitet samt kulturlivet och vad som därigenom bidrar till ett bättre välm?ende, säger Bo Thunell (MP), ordförande i beredningen för medborgardialog i nordöstra Sk?ne.
– Dessutom vill vi gärna samtala med sk?ningarna om tillgängligheten till kulturutbudet och vad som i praktiken kan underlätta för dig att delta i kulturlivet, säger Ida-Therese Högfeldt (S), 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Sk?ne.
Beredningarna för medborgardialog besöker Nordea Masters PGA i Bara
I ?r prövar beredningarna en ny arena och finns p? plats när PGA-golftävlingen Nordea Masters avgörs i Bara den 29 maj-1 juni. Till golfbanan väntas närmare 150 000 besökare, flertalet av dem är sk?ningar.
Beredningen i Nordvästra Sk?ne besöker Barnens dag i Helsingborg och Torparedagar i ?storp
Barnens dag är ett evenemang som lockar framförallt barnfamiljer. Det är ocks? en ny arena som besöks av beredningen i nordvästra Sk?ne den 14-15 juni. Torparedagarna är en uppskattad marknad som beredningen i nordvästra Sk?ne deltar i den 28-29 juni.
Beredningen i Nordöstra Sk?ne besöker Hamnfesten i ?hus och Hästveda marknad
Hamnfesten i ?hus är ett ?terkommande evenemang men ocks? en ny arena för beredningen i nordöstra Sk?ne som besöker hamnfesten den 26-27 juni. Hästveda är sedan flera ?r en mycket välbesökt marknad. Beredningen i nordöstra Sk?ne besöker marknaden den 9-10 juli.
Beredningen i Sydöstra Sk?ne besöker Sk?nsk mat i Smyge och Krämarmarknaden i Simrishamn
Sk?nsk mat i Smyge är ett ?rligen ?terkommande arrangemang p? Köpmansg?rden i Smygehuk. Beredningen i sydöstra Sk?ne besöker marknaden i Smyge den 5-6 juli. Med god erfarenhet sedan i fjol besöker beredningen i sydöstra Sk?ne ocks? Krämarmarknaden i Simrishamn den 24-26 juli.
Beredningen i Sydvästra Sk?ne besöker Malmöfestivalen
Malmöfestivalen är ett stort arrangemang som ?rligen under ?tta dagar i augusti lockar 1,4 miljoner besökare fr?n hela Öresundsregionen. Festivalen p?g?r den 15-22 augusti.
För mer information kontakta:
Bo Thunell, ordförande i beredningen för medborgardialog i nordöstra Sk?ne, tfn: 044-309 32 85,
0705-34 43 45
Marie Holmstedt, ordförande i beredningen för medborgardialog i nordvästra Sk?ne, tfn: 0725-19 21 33 Rickard Wendel, ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Sk?ne, tfn: 070-375 17 30
Karin Olsson Lindström, ordförande i beredningen för medborgardialog i sydöstra Sk?ne,
tfn: 0705-13 34 04
Johan Lidmark, enhetschef vid enheten för demokratiutveckling, Region Sk?ne, tfn: 044-309 30 62

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.1300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gemensam Framtid   #Lena Bernhardtz Tfn   #Statistikdatabasen Ytterligare   #Tabell Sedan