SE

Förtroendet för Barack Obama högt bland svenskar

Ett otidsenligt och dyrt pensionssystem för scenkonstarbetare i Sverige har under decennier skapat otrygghet och merkostnader för teatrar, operahus och orkestrar. Nu presenterar regeringen ett förslag som gagnar Västra Götalandsregionen och inte minst GöteborgsOperan.
– Det är mycket glädjande att kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth äntligen lyckats ena regeringen kring ett beslut om att l?ta parterna f? möjlighet att själva finna lösningar p? scenkonstens pensionsproblem. För mig personligen som arbetat med fr?gan de senaste 20 ?ren, först som chef för GSO, sedan som förbundsdirektör för Svensk Scenkonst och nu senast som kulturchef i Västra Götalandsregionen är det en närmast historisk dag. Institutionernas ekonomi kommer att i och med detta stärkas vilket säkert kommer att skapa utrymme för fler konstnärliga produktioner samtidigt som de frilansare som idag faller utanför systemet kommer att f? del av pensionsförm?ner. Därför är detta en viktig kulturpolitisk händelse säger Sture Carlsson, tillförordnad kulturchef i Västra Götalandsregionen.
Problemet har bottnat i att pensionssystemet skapades för en situation där de flesta inom scenkonsten var fast anställda p? institutioner. Nu r?der en mycket rörligare arbetsmarknad där antalet fast anställda har minskat till förm?n för frilansare.

Regeringens föresl?r att den r?dande modellen skrotas och lämnar plats för ett kollektivavtalsreglerat pensions- och omställningssystem som bland annat ska ge möjligheter till omskolning för den som tvingas avsluta sin karriär p? scenen i tidig ?lder.
Regionen har ställt upp
För att avlasta sina stora scenkonstinstitutioner har Västra Götalandsregionen i m?nga ?r st?tt för de merkostnader som uppst?tt för exempelvis GöteborgsOperan och som gjort det sv?rt för institutionerna att planera sin ekonomi. Dessa kostnader, ibland s? höga som 10-15 miljoner kronor per ?r, slipper nu Västra Götalandsregionen.
Tillsammans med branschorganisationen Svensk Scenkonst har Västra Götalandsregionen i m?nga ?r varit starkt drivande i fr?gan och vädjat till regeringen att besluta om en lösning.
– Vi m?ste, trots dagens glädjebesked, komma ih?g att regeringens beslut idag bara är ett första steg mot en lösning av pensionsproblemen. Nu skall parterna sätta sig ned och förhandla fram ett nytt pensionssystem. Det kommer att bli komplicerade förhandlingar men de underlättas väsentligt av att regeringen l?ter parterna disponera hela det budgetutrymme som staten idag använder för branschens pensionskostnader, säger Sture Carlsson.
Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.3400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Earned Media   #Peter Carlsson   #Procter Gamble   #Reckitt Benckiser