SE

Förslag p? indikatorer för apotek för patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet

Läkemedelsverket fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet p? apotek. Nu har förslag p? fem indikatorer tagits fram, och en rapport har lämnats till regeringen som även inneh?ller förslag om hur ett system med indikatorer skulle kunna införas.
Läkemedelsverket fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet p? apotek. Syftet är att ge allmänheten en möjlighet att kunna jämföra apotek. Arbetet har skett i samverkan med Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Sveriges Apoteksförening.
Indikatorer för att mäta kvalitet i apoteksverksamhet finns endast utvecklats i ett tiotal länder. Användningen har dessutom i flertalet fall varit begränsad, förutom i Danmark och Nederländerna där nationella indikatorer för att mäta apotekens servicekvalitet är i bruk sedan flera ?r.
? Indikatorerna kan inte kopieras rakt av, utan m?ste anpassas nationellt eftersom apotekens roll och läkemedelsmarknaderna ser olika ut i olika länder, säger Cecilia Bernsten, projektledare p? LV.
Den internationella kartläggningen best?r av publicerat material samt information, synpunkter och förslag inhämtade fr?n apoteksaktörer och tillsynsmyndigheter i andra länder. Kartläggningen genererade initialt cirka 450 olika indikatorer. Dessa har sen stegvis minskats ner till s?dana som skulle kunna tillämpas under svenska förh?llanden. I Läkemedelsverkets slutliga förslag finns fem indikatorer.
? Detta är ett viktigt första steg för att ge apotekskunderna möjlighet att jämföra servicen, säger Cecilia Bernsten.
De föreslagna indikatorerna behandlar tillgänglighet till receptläkemedel, kvalitet och patientsäkerhet i apotekens r?dgivning:
Möjlighet att förbeställa receptförskrivna läkemedel
Skriftliga instruktioner för r?dgivning av receptfria läkemedel
Avskilt utrymme för enskild r?dgivning
Möjlighet till tidsbokning av r?dgivning
Dokumenterat arbetssätt för avvikelser och negativa händelser
Ytterligare tv? indikatorer, som dock kräver vidareutveckling innan de kan användas, föresl?s ocks? för att mäta kvalitet i apotekens kundmöten.
? Indikatorerna ersätter inte myndighetens tillsyn av apoteken, säger Cecilia Bernsten. Vi tror att detta kan fungera bra, i sjukv?rden har man använt indikatorsystem och systematisk uppföljning under l?ng tid.
Läkemedelsverket lämnar i sin rapport ocks? förslag p? hur systemet med indikatorer ska kunna införas, till exempel utarbetande av instruktioner samt ansvar för datainsamling, hantering, sammanställning av indikatordata och för tillgänglighet av informationen för apotekskunderna.
Relaterad information
Rapport: Indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet p? apotek (PDF)
Att driva öppenv?rdsapotek
Kontakta oss
Cecilia Bernsten
projektledare
018-16 77 68
Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukv?rden samt djursjukv?rden f?r tillg?ng till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändam?lsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar ocks? för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss p? www.lakemedelsverket.se.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lars Lindberg   #Netigate Tel   #Netigates Medarbetarrapport   #Om Netigate Netigate