SE

Forskningsr?det Formas f?r ny organisation den 1 september 2014

Forskningsr?det Formas f?r ny organisation den 1 september 2014
Det är min förhoppning att den nya organisationen ska bidra till att effektivisera v?r process för forskningsfinansiering och stärka v?r analysverksamhet och förm?ga att ta strategiska beslut säger generaldirektören Ingrid Petersson. Vi m?ste ocks? kunna ta plats i v?ra internationella samarbeten och det förändrade medielandskapet ställer nya krav p? v?r forskningskommunikation.
I den nya organisationen blir Anna-Karin Dahlén planeringschef. Anna-Karin kommer att ansvara för övergripande styr- och ledningsprocesser och biträda Formas huvudsekreterare Gia Destouni i arbetet kring Formas forskarr?d.
Chef för den nya forskningsenheten för miljö och areella näringar blir Sara Österman.
Chef för den nya forskningsenheten för miljö och samhällsbyggnad blir Emma Gretzer.
Förvaltningschef blir Rikard Lingström.
Kommunikationschef blir John Ahlmark.
Se organisationskartan nedan
Den nya organisationen träder i kraft den 1 september d? de nya cheferna tillträder sina befattningar Emma Gretzer tillträder den 8 september.
Formas uppgift är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom omr?dena miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Centralt i Formas verksamhet är att finansiera och kommunicera forskning som bidrar till en h?llbar utveckling ? ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Formas finansierar vidare utvecklingsprojekt i begränsad omfattning och stödjer ocks? vissa informationsprojekt och vetenskapliga konferenser. Forskningskommunikation är en viktig del av Formas uppdrag.
I vissa av v?ra utlysningar krävs en samverkan och en samfinansiering med andra intressenter. Formas forskningsbudget för 2014 uppg?r till totalt 1,1 miljarder kronor.
Formas har ett omfattande internationellt samarbete främst inom EU men ocks? globalt och p? nordisk niv?. Till grund för v?ra utlysningar ligger uppdrag fr?n regering och riksdag men ocks? slutsatser fr?n Formas strategiarbete, uppföljningar och utvärderingar.
För mer information:
Generaldirektör Ingrid Petersson 0703-5022339
Anna-Karin Dahlén, planeringschef i nya organisationen 0702-018084
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom omr?dena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för r?dets ansvarsomr?den. Formas f?r ocks? finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.7000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Rapporten Rapport   #Sverige Rent Det   #Sverige Rents