SE

Forskningsprojekt för att förebygga sexuell grooming mot barn p? nätet

a8

?Sexuell grooming? online innebär att vuxna tar kontakt med barn i ett sexuellt syfte via internet. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp och i vissa fall leder dessa kontakter även till ett fysiskt möte där barn riskerar ytterligare övergrepp. Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu upp ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet p? nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.
I Sverige använder nästan alla sex?ringar internet flera g?nger i veckan och i ?ldersgruppen 9-12 är 55 procent dagligen uppkopplade mot internet. Med ökat internetanvändande ökar riskerna för barn att utnyttjas sexuellt p? eller via internet.
? Det här forskningsprojektet handlar om att utreda hur vi kan förebygga riskbeteenden hos barn i ?ldrarna 8-10 ?r som använder internet och sociala medier. Projektet ska undersöka barns användning av medierna, där vi bland annat intervjuar barn för att reda ut hur de tänker och resonerar kring sociala medier, berättar Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde och projektledare för forskningen.
Forskningsprojektets hela namn är Kunskapsöverföring och förebyggande av sexuell grooming genom dataspel ? barn, riskbeteenden och sociala medier, KidCOG. Forskningsprojektet har f?tt tre miljoner kronor fr?n Sten A Olssons stiftelse och ska undersöka företeelsen sexuell grooming, barns användning av sociala medier och internet samt förebygga barns riskbeteenden online. En del av projektets uppgift är att ta fram en spelprototyp för att undersöka om dataspel kan användas för att minska risken för barn att utsättas för sexuell grooming. I framtiden ska det färdiga spelet kunna ing? i skolundervisningen.
? Vi är väldigt glada över stödet fr?n Sten A Olssons stiftelse som hjälper oss f? en bättre bild av hur vi kan arbeta förebyggande med den här m?lgruppen med hjälp av lärspel. Vi ska se om man kan använda ett scenariobaserat dataspel som stöd för kunskapsöverföring, dvs. att m?lgruppen kan använda kunskaper fr?n ett spelsammanhang vid användningen av sociala medier. Det blir en spännande utmaning att ge m?lgruppen stöd för att först? möjliga konsekvenser av det egna agerandet ute p? nätet, säger Tarja Susi.
? Vid Högskolan i Skövde har vi unika förutsättningar för den här typen av tvärvetenskapliga forskningsprojekt med v?rt forskningscentrum för Informationsteknologi. Forskningen vi bedriver kan ha stor betydelse för den uppväxande generationens välm?ende. Vi vill skapa medvetenhet och förändring i de här fr?gorna och där kan dataspel vara en brygga till att n? fram till barnen, säger Ulf Wilhelmsson, lektor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde.
Projektet genomförs i samarbete med stiftelsen Change Attitude som arbetar med kultur som verktyg för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn världen över. P? ett kulturseminarium arrangerat av Högskolan i Skövde hösten 2013 presenterade Change Attitudes grundare Ulla Lemberg, Change Attitudes idé om att använda dataspel som verktyg för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Forskningsprojektet p?g?r till december 2015.
För mer information, kontakta:
Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap, tfn 0500-44 83 71
Ulla Lemberg, ordförande i Change Attitude, tfn 070-63 82 730

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utg?r fr?n verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. V?ra studenter f?r förutsättningarna för att lyckas med sina studier och m?l genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om v?ra studenter.3900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy