SE

Formas förändrar förutsättningarna i syfte att fler forskare ska beviljas medel

2014-02-27 14:53 RFSL Ig?r startade Open Games Russia i Moskva, ett idrottsevenemang mellan OS och Paralympics för idrottande hbtq-personer, med fokus p? hbtq-fr?gor. Dagen präglades av sv?righeter för arrangörer och deltagare. De arenor som var bokade för idrottsaktiviteterna, samt de hotell där idrottare och andra medverkande skulle bo drog sig samtidigt och hastigt ur arrangemanget.

Ig?r startade Open Games Russia i Moskva, ett idrottsevenemang mellan OS och Paralympics för idrottande hbtq-personer, med fokus p? hbtq-fr?gor.
Dagen präglades av sv?righeter för arrangörer och deltagare. De arenor som var bokade för idrottsaktiviteterna, samt de hotell där idrottare och andra medverkande skulle bo drog sig samtidigt och hastigt ur arrangemanget.
När RFSL anlände till den planerade presskonferensen, som skulle h?llas i samma lokal som kvällens invigningsfest, var gatan utanför full av polisbilar och ing?ngen till byggnaden spärrad. Flera deltagare och medarbetare fr?n Ryssland v?gade inte närma sig lokalen av rädsla för polisen. Senare n?ddes de av information att ett bombhot riktats mot byggnaden som hölls stängd för att polisen skulle söka igenom lokalerna. Bombhotet var inte n?got som förv?nade arrangörerna.
Presskonferensen hölls istället p? en parkeringsplats i anslutning till byggnaden och senare n?ddes deltagarna av beskedet att lokalen skulle h?llas stängd i flera dagar.
Deltagare till Open Games väntade i kylan i flera timmar innan de sent p? kvällen fick en ny adress för öppningen. Förflyttningarna mellan olika platser skedde under stort hemlighetsmakeri.
Enligt flera deltagare är polisens förfarande inte ovanligt. En del spekulerade även i att bombhotet skulle ha kommit inifr?n polisen själva för att de skulle f? anledning att p? ett smidigt sätt förhindra eventet fr?n att ta plats.
Mathilda Piehl fr?n RFSL är p? plats och berättar att g?rdagen var l?ng.
– Jag beundrar verkligen det enorma t?lamod som idrottare och aktivister här uppvisar. Trots rädsla och stora praktiska sv?righeter har alla uppvisat stort lugn. Efter att ha blivit utkastade fr?n boende, ifr?gasatta av migrationsmyndigheterna, f?tt bekräftat att alla idrottsarenor stängt för dem och efter att ha väntat i timtal p? besked om ny plats för invigningen, var den lilla resterande gruppen fortfarande vid gott mod.
Open Games Russia har sedan länge planerats att äga rum den 26 februari till den 2 mars, mellan OS och Paralympics. Open Games planerar tävlingar i ?tta olika idrottsgrenar tillsammans med diskussioner och rundabordssamtal kring idrottens roll i hbtq-rörelsen. Under spelen har även ett kulturellt program planerats. Bland deltagarna finns bland annat den holländska idrottsministern Edith Schippers och Greg Louganis, fyrfaldig Olympisk medaljör i simhopp.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se314300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy