SE

Förlängd säsong kan locka fler tyska besökare till Sverige

2014-08-18 08:55 VisitSweden Tyskarna reser mest i världen och Tyskland är Sveriges näst största utlandsmarknad. Men med mer marknadsföring och fler öppna besöksm?l under den tyska semesterperioden finns det en stor potential att öka resandet fr?n Tyskland ytterligare.

Tyskarna reser mest i världen och Tyskland är Sveriges näst största utlandsmarknad. Men med mer marknadsföring och fler öppna besöksm?l under den tyska semesterperioden finns det en stor potential att öka resandet fr?n Tyskland ytterligare.
I augusti fortsätter tyska resenärer att komma i stora skaror till Sverige och nu registreras en fjärdedel av ?rets övernattningar fr?n Tyskland p? hotell, vandrarhem och campingplatser samt i stugbyar och privata stugor och lägenheter. Tyskarnas resande till Sverige har växt det senaste ?ret och till och med juni ökade antalet övernattningar med 2 procent jämfört med samma period 2013. Under hela förra ?ret gjordes det 45 000 fler tyska övernattningar i Sverige än under 2012.
Tyskland är Sveriges näst största utlandsmarknad räknat i antal övernattningar. Trots det har Sverige bara en halv procents marknadsandel av tyskarnas övernattningar i utlandet. Över hälften av alla övernattningar fr?n Tyskland i Sverige görs i juli och augusti, men m?nga fortsätter att komma ända in i september d? skolorna börjar i flera förbundsländer. Antalet övernattningar har i allt högre grad förskjutits fr?n juli till augusti och september de senaste ?ren.
Tyskarna är världens mest resande folk och fr?n Tyskland görs det varje ?r nästan 100 miljoner semesterresor till utlandet, fler än fr?n b?de USA och Kina. Till Sverige gjordes 1,5 miljoner besök under 2013. I VisitSwedens m?lgruppsanalys anger motsvarande 10 miljoner tyskar att de vill resa till Sverige de närmaste ?ren.
– Det finns stor outnyttjad potential att f? fler tyska resenärer att komma hit, men d? behöver vi bli bättre p? att h?lla hela Sverige öppet även under sensommaren. Tar vi ytterligare n?gon procent i marknadsandel betyder det mycket för intäkterna till svensk besöksnäring, säger Thomas Brühl, vd p? VisitSweden. Utländska besökare konsumerar för 106 miljarder i Sverige ?rligen.
I Tyskland är bilden av Sverige som destination mycket positiv. Tyska resenärer förknippar Sverige med äkthet och vacker natur och vill gärna ägna sig ?t utomhusupplevelser, att resa runt p? landsbygden och uppleva storstäder när de är i Sverige. Ett brett utbud av upplevelser som h?ller öppet under hela den tyska semesterperioden kan h?lla intresset hos tyska resenärer uppe och bidra till att en positiv bild av Sverige sprids bland resenärer som är nyfikna p? nya resm?l. I Tyskland riktar VisitSweden Sverigemarknadsföringen mot äldre par som reser utan barn och aktiva barnfamiljer.
– Som resenärer är tyskar beredda att betala för bra kvalitet och mycket p?lästa. De uppskattar det äkta och genuina Sverige och p? senare ?r har nyfikenheten kittlats ytterligare genom den svenska deckarlitteraturen, fortsätter Thomas Brühl.
VisitSweden har i ?r satsat p? en kampanj för att f? fler tyska barnfamiljer att ägna sig ?t naturnära upplevelser i Sverige med boende p? campingplatser och i stugor över hela landet. Kampanjen Swedish Moments lockar med de magiska ögonblick som man bara kan uppleva i den öppna och tillgängliga svenska naturen. Kampanjens nav är en sajt som l?ter besökaren hitta upplevelser, boende och inspiration direkt fr?n svenskarna, allt för att de ska hitta de pärlor som gör semestern oförglömlig. Kampanjen stöds ocks? av inspirationsresor för journalister, samt Sverigetips p? Instagram, Facebook och Tumblr. www.swedishmoments.se
Mot äldre par fr?n norra Tyskland rullar en kampanj för södra Sverige, 100% Echt. Kampanjen inspirerar till rundresor och kulturupplevelser p? den svenska landsbygden. www.100prozentecht.de
VisitSweden satsar ocks? p? att hjälpa tyska researrangörer att utöka sitt utbud av Sverigeupplevelser i sina program samt att bearbeta medier i Tyskland genom att ge inspiration till de m?nga tyska dagstidningarna, livsstils- och resemagasinen. Under 2013 fick exempelvis livsstil och upplevelser i Stockholm, Sk?ne och Västsverige samt kulturhuvudstads?ret Ume?2014 och det nyöppnade ABBA-museet stor uppmärksamhet i tyska medier.
Tyska resenärer spenderar i genomsnitt 670 kronor per person och dag under ett besök i Sverige. De allra flesta stannar minst fyra dagar.
Källa övernattnings- och besöksstatistik: Tillväxtverket och Oxford Economics

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Ulrika Hallesius, kommunikationsdirektör p? VisitSweden, [email protected], tel 0704-200 900
Bitte Olsson, pressansvarig p? VisitSweden, [email protected], tel 0705-25 04 56

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resm?l och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald m?lgrupp och VisitSweden har genom närvaro p? 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Tillsammans med v?ra samarbetspartners väljer vi rätt Sverigebudskap och rätt kanal för att marknadskommunikationen ska f? största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Svensk turistindustri st?r för 3,1 procent av BNP, omsätter 284,4 miljarder kronor och sysselsätter 173 000 personer (räknat i hel?rsverken). Exportvärdet är 106 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2013.)
Bifogade filer
121220Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy