SE

Företagskonkurserna minskar med 11 procent

Konkurserna fortsätter att minska. I april gick 570 företag i konkurs, vilket innebär en nedg?ng med 11 procent jämfört med april 2013. De största minskningarna ser vi inom transportsektorn, detaljhandeln, information/kommunikation samt byggindustrin. Nedg?ngen är jämnt fördelad över länen, med n?gra undantag. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Trenden med minskande antal konkurser fortsätter allts? även i april. Företagskonkurserna uppgick till 570 stycken, en minskning med 11 procent jämfört med samma m?nad föreg?ende ?r. Under ?rets första fyra m?nader har konkurserna minskat med 10 procent.
? Under 2013 hade vi fler företagskonkurser än n?got annat ?r under finanskrisen och den p?följande l?gkonjunkturen. Det gäller i synnerhet för de tv? första kvartalen 2013, vilket är den period vi nu jämför med. Troligtvis kommer vi att se mindre konkursminskningar fram?t hösten. Men trots att vi har haft en stor ökning av antalet verksamma företag inom svenskt näringsliv under 2000-talet s? är konkurserna antalsmässigt faktiskt färre nu än under exempelvis IT-kraschen i inledningen av seklet, säger Roland Sigbladh, marknadschef p? affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Störst konkursnedg?ngar i transportsektorn
De största konkursnedg?ngarna ?terfinns inom transportsektorn, detaljhandeln, information/kommunikation samt byggindustrin. I Stockholms län utmärker sig framför allt detaljhandeln, där konkurserna har minskat med 45 procent under ?rets första fyra m?nader.
? Inte minst gäller det dagligvaruhandeln, som ofta gynnas i osäkra tider medan inköp av kapitalvaror och andra sällanköpsprodukter f?r st? tillbaka. Men i takt med att konjunkturen stabiliseras f?r det sannolikt positiva konsekvenser även för handeln med kapitalvaror.

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste kvartalen, inte minst i Stockholmsregionen, vilket ocks? f?r ?terverkningar i konkursstatistiken genom större efterfr?gan hos byggbolag. Även i Västra Götaland är byggindustrin p? ordentlig uppg?ng och uppvisar stora konkursminskningar jämfört med förra ?ret.

Sverige p? fötter
Allt fler branscher signalerar en ökad efterfr?gan och konsumenterna fortsätter att vara motorn som driver svensk ekonomi.
? Efter en l?ng period av vikande efterfr?gan ser det nu ljusare ut för exportföretagen där m?nga nu förväntar sig en stigande ordering?ng. I det stora hela har de allra flesta svenska företag en god betalnings- och överlevnadsförm?ga samt en hög kreditvärdighet, avslutar Roland Sigbladh.
UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan v?ra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom s?väl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av s?väl sm? som stora företag inom m?nga olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och v?ra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Bifogade filer
11100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Antonia Ax   #Om Pontus Schultz   #Stockholm Resilience Centre   #Veckans Aff