SE

Företagskonkurserna fortsätter att minska

Företagskonkurserna minskade i september med 10 procent jämfört med samma m?nad 2013. För ?rets första nio m?nader fortsätter den positiva utvecklingen med minskande konkurser och jämfört med förra ?ret har antalet konkurser minskat med 7 procent. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Totalt gick 431 företag i konkurs under m?naden jämfört med augusti 2013 d? 477 företag gick i konkurs. Under ?rets första nio m?nader har 4 792 företag g?tt i konkurs. Det är 374 företag färre jämfört med samma period 2013.
?De senaste m?nadernas positiva trend för företag inom detaljhandel, transport och information & kommunikation, fortsätter, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.
? Trots att m?nga branscher g?r bättre s? verkar svenskarna i allmänhet vara försiktiga med vad de väljer att spendera sina pengar p?. Det kan vara en av anledningarna till att konkurserna inom enheter för kultur, nöje och fritid ökat med s? pass mycket som 35 procent jämfört med samma period 2013, säger Roland Sigbladh.
Detaljhandel, information, kommunikation och transportsektorn g?r starkt
M?nga av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom detaljhandeln, transportsektorn och information/kommunikation där konkurserna har minskat med 23 %, 24 % respektive 26 %. Efterfr?gan p? produkter och tjänster fr?n dessa branscher bidrar starkt till ?terhämtningen för den svenska ekonomin, men den positiva utvecklingen smittar även av sig p? exempelvis privata tjänsteföretag och byggindustrin.
Länen som g?r mot strömmen
Konkursutvecklingen i de olika länen skiljer sig dock. De allra flesta länen kan uppvisa en positiv utveckling men det finns ocks? län som g?r mot strömmen.
Län med störst ökning i september 2014 jmf 2013 (jan-sept)
PlatsLänÖkning i % (jan-sept)Ökning i % (september)
1Örebro+ 6%+ 140%
2Halland+ 27%+ 90%
3Dalarna+ 10%+ 83%

Län med störst ökning 2014 jmf 2013 (jan-sept)
PlatsLänÖkning i % (jan-sept)Ökning i % (september)
1Halland+ 27%+ 83%
2Örebro+ 6%+ 140%
3Norrbotten+ 6%+ 17%

Den fortsatta konkursutvecklingen
? Konjunkturläget är sv?rbedömt, där den amerikanska ekonomin förstärks samtidigt som det kommer konjunktursignaler fr?n flera stora länder i Europa, där Tyskland, Frankrike och Italien signalerar svagare ekonomi. Den utvecklingen och osäkerheten riskerar att p?verka s?väl svenska företag, men även privatpersoners vilja att konsumera d? den ökade internationella oron ökar säger Roland Sigbladh, marknadschef UC.
För mer information
Mer information om UC:s konkursstatistik finns tillgänglig p? www.uc.se. För fr?gor eller uttalanden är du välkommen att kontakta marknadschef Roland Sigbladh p? 0739-14 84 60

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan v?ra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom s?väl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av s?väl sm? som stora företag inom m?nga olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och v?ra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Bifogade filer
51320Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bo Bergman   #CHARTS   #Tomas Olsson   #Wales