SE

Företagsklimat: Företagarnas egna betyg p? näringslivskontorens insatser

2014-05-06 10:11 Custice Idag släpper Svenskt Näringsliv sin ranking över kommunernas företagsklimat enligt företagarna själva. Men hur nöjda är företagarna med näringslivskontorens insatser som ska gynna företagsklimatet i kommunerna? Custice har sammanställt en topplista med de 25 kommuner och näringslivskontor som f?tt högst betyg under 2013. Dessutom presenteras resultaten för Sveriges tio största kommuner.

Idag släpper Svenskt Näringsliv sin ranking över kommunernas företagsklimat enligt företagarna själva. Men hur nöjda är företagarna med näringslivskontorens insatser som ska gynna företagsklimatet i kommunerna? Custice har sammanställt en topplista med de 25 kommuner och näringslivskontor som f?tt högst betyg under 2013. Dessutom presenteras resultaten för Sveriges tio största kommuner.
m?nga som inte vet vad näringslivskontoren gör
Custice har intervjuat beslutsfattare p? svenska företag i hela Sverige om hur nöjda de varit med sina näringslivskontor i sin region under 2013. Hela 68 procent av beslutsfattarna har svarat att de inte vet vad näringslivskontoret gör p? sin ort och kan därför inte ge n?got betyg. Detta kan bero b?de p? ointresse fr?n företagarna att söka stöd fr?n näringslivskontoren samt att näringslivskontoren inte lyckas n? ut till företagen. Oavsett vad orsaken är, s? borde näringslivskontoren arbeta h?rdare med att informera om sin verksamhet och vad de gör i sina regioner.
metod
Custice har kontaktat beslutsfattare p? svenska företag via telefon och fr?gat hur nöjda de är med näringslivskontorens arbete när det gäller att skapa samverkan, att attrahera kompetens, att skapa etableringar, att skapa ett attraktivt företagsklimat samt att informera om sin verksamhet. Intervjuerna har skett under 2013.
Beslutsfattarna har f?tt sätta betyg fr?n 1 till 5, där 1 är mycket d?ligt och 5 är mycket bra. Samtliga fr?gor har sedan räknats ihop till ett medelbetyg och ett index som jämförts med medelbetyget totalt (som d? blir 100 i index).
företagare i Timr? är mest nöjda med näringslivskontoret
Timr? kommun hamnar högst upp p? listan över beslutsfattare som ger bäst betyg till sitt regionala näringslivskontor med ett medelbetyg p? 3,71 av möjliga 5, vilket ger ett index p? 125,82. Trollhättan kom tätt efter, följt av Södertälje och Täby.
Av Sveriges tio största städer kom Malmö p? förstaplats med ett medelbetyg p? 3,19 och ett index p? 108,02.
topplista för de 10 största kommunerna i Sverige
medelbetygindex
1. MALMÖ3,18108,02
2. LINKÖPING3,15106,92
3. JÖNKÖPING3,01102,19
4. STOCKHOLM3,00102,05
5. HELSINGBORG2,99101,66
6. ÖREBRO2,7894,55
7. GÖTEBORG2,7392,72
8. VÄSTER?S2,5887,69
9. UPPSALA2,5687,02
10. NORRKÖPING2,3579,80

topplista över de 25 bästa kommunerna i Sverige
medelbetygindex
TIMR?3,71125,82
TROLLHÄTTAN3,69125,35
SÖDERTÄLJE3,48118,12
TÄBY3,48118,03
BORLÄNGE3,43116,37
VÄRNAMO3,43116,35
SOLNA3,35113,90
ÖRNSKÖLDSVIK3,35113,87
NACKA3,31112,35
VÄXJÖ3,29111,57
BOTKYRKA3,25110,52
BOR?S3,21109,00
MALMÖ3,18108,01
SUNDBYBERG3,18107,84
LINKÖPING3,15106,92
NORRTÄLJE3,14106,55
SIGTUNA3,09104,96
HALMSTAD3,08104,45
UPPLANDS VÄSBY3,07104,22
UDDEVALLA3,07104,13
LUND3,06104,07
JÖNKÖPING3,01102,19
STOCKHOLM3,00102,04
KARLSTAD3,00102,03
HELSINGBORG2,99101,66

Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. V?r tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta inneh?ller över 184 000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.
Besök v?r hemsida för mer information: http://www.custice.se

Bifogade filer
83600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy