SE

Företag och kommuner fortsätter lägga ut administration

Tre av tio företag och kommuner lägger ut delar av sin administration p? externa aktörer. Flera av dem planerar dessutom att öka den andelen. Det visar den senaste Outsourcingbarometern fr?n ekonomiföretaget Visma.

? De som börjat outsourca delar av sin administration blir ganska snabbt övertygade om fördelarna. D? är det mycket som talar för att fler administrativa uppgifter läggs ut, säger Magnus Hedlund, vd för Visma Services.
Bland kommuner och företag som outsourcar tror nästan en av fem att de kommer att lägga ut mer administration det närmaste ?ret. 19 procent av kommunerna och 20 procent av företagen är inne p? den linjen.
Lägre kostnader, högre kvalitet
Skälen till att välja outsourcing skiljer sig däremot mellan kommuner och företag. Kommunerna svarar att de viktigaste orsakerna är att de vill minska kostnaderna och höja kvaliteten p? verksamheten. Företagen svarar att de viktigaste orsakerna till att de outsourcar är att rätt kompetens saknas internt och att de vill f? mer tid till annat.
B?de kommuner och företag outsourcar i första hand lönehanteringen. Här har kommunernas andel ökat fr?n 26 procent i den förra mätningen 2012 till 40 procent nu. Företagens andel ligger stabilt p? 49 procent jämfört med tidigare.
Ny auktorisation vinner mark
För ett ?r sedan togs en ny auktorisation fram av Sveriges Redovisningskonsulter tillsammans med bland annat Visma Services. Syftet var att kvalitetssäkra lönearbetet och tydliggöra för marknaden vad en auktoriserad lönekonsult gör.
? Den seriösa delen av branschen arbetar nu enligt den nya auktorisationen. Att rätt kompetens har en tydlig kvalitetsstämpel bidrar sannolikt till ökat intresse för löneoutsourcing, säger Magnus Hedlund.
Topplistor med andelar outsourcad verksamhet 2014:
KommunerFöretag
1. Lönehantering40 %1. Lönehantering49 %
2. IT28 %2. IT40 %
3. Rekrytering16 %3. Bokföring35 %
3. Telefonväxel16 %4. Rekrytering20 %
5. Juridik8 %4. Telefonväxel20 %

A to już wiesz?  Resultat fr?n undersökningen: Lean i Sverige 2014

Om undersökningen
Vismas Outsourcingbarometer bygger p? en enkät som genomfördes mellan den 16 januari och den 13 februari 2014 bland sm? och medelstora företag samt kommuner i Sverige. 801 företag och 88 kommuner svarade p? enkäten. 32 procent av företagen och 30 procent av kommunerna som deltog i undersökningen väljer att outsourca n?gon del av sin administration p? externa aktörer. För tv? ?r sedan var andelen företag som outsourcade 30 procent och andelen kommuner 29 procent. Detta är fjärde g?ngen Outsourcingbarometern presenteras. Resultaten finns i pdf-bilagan.

För mer information, kontakta
Magnus Hedlund, vd för Visma Services, 08-693 90 71, [email protected]

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer
51290Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy