SE

Fordonsstatistik, juni 2013 Nya bilar minskade med knappt 9 procent

2013-07-01 12:19 RFSL Under ?rets almedalsvecka sätter vi fokus p? asylpolitiken och asylpraktiken ur ett hbtq-perspektiv. Under vinjetten #skyddsvärd intervjuar vi varje dag dagens parti om deras syn p? n?gra asylpolitiska fr?gor och tydliggör v?ra krav för en förändrad asylpolitik som respekterar asylsökande hbtq-personers rätt till asyl.

Under ?rets almedalsvecka sätter vi fokus p? asylpolitiken och asylpraktiken ur ett hbtq-perspektiv. Under vinjetten #skyddsvärd intervjuar vi varje dag dagens parti om deras syn p? n?gra asylpolitiska fr?gor och tydliggör v?ra krav för en förändrad asylpolitik som respekterar asylsökande hbtq-personers rätt till asyl.
Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen http://skyddsvard.wordpress.com där vi ocks? varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.
? Dagens asylpolitik respekterar inte asylsökande hbtq-personers rättigheter. Asylprocessen är rättsosäker och liknar ibland närmast ett lotteri. Detta m?ste förändras genom en översyn av lagen och en tydligare styrning av migrationsmyndigheterna, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
? Till dess att detta fungerar borde avvisningar till länder där kriminalisering av exempel samkönade sexuella handlingar förekommer stoppas.
– Lagen där det tydliggjordes att förföljelse p? grund av sexuell läggning och kön skulle vara asylgrundande kom 2006, och tillämpningen har ännu inte utvärderats. Vi ser inte att kompetensen hos migrationsmyndigheterna har blivit bättre under ?ren, trots olika utbildningssatsningar, och kräver att lagstiftarna tar sitt ansvar för att ?tminstone se till att lagens intentioner efterlevs, säger Emelie Mire ?sell, förbundsordförande för RFSL Ungdom.
Under m?ndagsförmiddagen ordnade RFSL och RFSL Ungdom ett seminarium i Almedalen om asylpolitik där juristen Aino Gröndahl, som ocks? är engagerad som asylhandläggare hos RFSL, föredrog RFSL:s och RFSL Ungdoms syn. Riksdagsledamöterna Caroline Szyber (Kd), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Maria Ferm (Mp) medverkade sedan i ett samtal. Bland annat sa Caroline Szyber att ?det är dags för oss politiker att börja ta ansvar och sluta skylla p? varandra. Asylsökandes rättigheter m?ste sättas i fokus.? En översyn av lagen och av tillämpningen lyftes ocks? av deltagarna som välbehövligt. Dessutom p?pekades det problematiska med att Migrationsöverdomstolen hittills inte har beviljat prövningstillst?nd för ett enda fall som har gällt hbtq-relaterade asylskäl.
RFSL och RFSL Ungdoms asylpolitiska krav:
? Se över utlänningslagen. Motstridiga formuleringar i lagens förarbeten möjliggör en rättsosäker situation där lika fall bedöms olika och hbtq-personens levnadssätt blir avgörande.
? Upphör med utvisningar av hbtq-personer till länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff föreskrivs och tillämpas.
? Upphör med avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen har ett internflyktsalternativ och kan f? hjälp av polisen och myndigheterna för skydd i länder där hbtq-personer p? olika sätt kriminaliseras.?
? Upphör med avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen tidigare har levt dolt eller i fortsättningen kan dölja sin identitet.
? Säkerställ att Sverige följer EU:s nya asyldirektiv och UNHCR:s riktlinjer – som vi förbundit oss att följa. Enligt UNHCR indikerar redan existensen av exempelvis lagar som kriminaliserar samkönat sex att hbt-personer kan riskera förföljelse, och i länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff tillämpas p? hbtq-personer, är det uppenbart att det rör sig om förföljelse. I EU:s nya direktiv stadgas bland annat att medlemsstaterna är skyldiga att utbilda migrationsmyndigheterna och särskilt att personer som intervjuar asylsökande ska ha hbt-kompetens.
? Säkerställ kvaliteten i asylprövningarna genom att bland annat uppdatera den information om länder som används i bedömningarna och se till s? att den nuvarande lagstiftningen tillämpas enhetligt av migrationsmyndigheterna.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se113200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy