SE

Fordonsgasen ökade 5 procent under 2013

Hyresgästföreningens kommentar till Nybyggarkommissionens rapport: Inte mycket nytt under

-Nybyggarkommissionen presenterar idag 63 redan välkända punkter som i skiftande grad är politiskt möjliga. Inte mycket nytt under solen, men det hade man egentligen inte heller kunnat förvänta sig, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, i en kommentar.
-Att ge sig p? de ekonomiska förutsättningarna för villaägare och bostadsrättsägare är sannolikt lika politiskt omöjligt som kommissionen anser att det är att införa marknadshyror, säger Barbro Engman.
Kommissionen skriver i sin rapport att det skulle bli alltför stora negativa konsekvenser p? kort och medell?ng sikt om marknadshyror infördes och den uppfattningen delar naturligtvis Hyresgästföreningen. Kommissionen nämner att hyrorna skulle höjas i Stockholmsomr?det med omkring 70 procent om marknadshyror infördes och föresl?r i stället andra reformer, som exempelvis bättre ekonomisk balans mellan olika uppl?telseformer, ROT-avdrag för hyresgäster och skattebefriade renoverings- och underh?llsfonder. Samtliga dessa förslag ligger helt i linje med de förslag Hyresgästföreningen tidigare har tagit fram.
-Däremot först?r jag inte kommissionens resonemang kring social housing. ? ena sidan skriver kommissionen helt riktigt att ett system med social housing inte bör införas i Sverige. ? andra sidan s? tycker de att det är rimligt med höjda hyror men att staten d? ska höja bostadsbidragen. Jag först?r inte varför vi som skattebetalare ska bidra till att fastighetsbranschen, som alla är överens om redan g?r väldigt bra och har gjort under l?ng tid, ska kunna göra ännu större vinster? Det borde vara mycket bättre att satsa de resurserna p? att det ska byggas fler bostäder.
-Kommissionen vill se ökad rörlighet p? bostadsmarknaden men det förutsätter ju att det finns n?got att flytta b?de till och ifr?n. S? länge bostadsbyggandet inte kommer ig?ng rejält s? kommer inte rörligheten att öka, säger Barbro Engman.
-Kommissionens rapport är ett utmärkt diskussionsunderlag för riksdag, regering och kommuner när de ska forma sin bostadspolitik men vi tror att det behövs betydligt mer av b?de piska och morot för att komma till rätta med det allra största problemet ? bristen p? bostäder och framför allt bristen p? hyresrätter som folk har r?d att bo i.
-Det är först när politiker p? alla niv?er p? allvar börjar diskutera satsningar för att f? fart p? byggandet över hela landet som det kommer att ske en verklig förändring. Kanske kan Nybyggarkommissionens rapport i bästa fall bidra till att bostadsfr?gorna i större utsträckning hamnar p? politikernas agendor, säger Barbro Engman.
För mer information, kontakta:
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.4000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy