SE

Förbättrad hamnsäkerhet ? se ny, innovativ teknik demontreras vid Masthuggskajen i Göteborg

Forskningsprojektet SUPPORT kommer att demonstrera ny teknik för förbättrad hamnsäkerhet under tv? dagar i Göteborg. Media inbjuds närvara tisdag 6 maj.
Terrorism, smuggling och andra typer av organiserad brottslighet i hamnar är ett hot mot
b?de europeiska länders varuförsörjning och konkurrenskraft. Projektet SUPPORT syftar
till att höja hamnsäkerheten genom innovativ användning av modern teknik.
? Vi kommer att demonstrera och visa upp utrustning för förbättrad hamnsäkerhet i
tre olika stationer, säger Sören Jägerhök, projektledare för SUPPORT-arbetet
vid FOI.
Under tisdagen den 6 maj sker en repetition av hela demonstrationen och media har d?
goda möjligheter att s?väl fotografera eller filma som intervjua medverkande
forskare och partners.
Föranmälan: krävs för tillträde till hamnen, och sker till Helene Hultgren, FOI, p? nedanst?ende nummer eller mail.
Tid: 6 maj, samling sker kl. 09.50 vid Tysklandsterminalen för genomg?ng, därefter sker förflyttning fram till kaj där stationerna finns. Ankomst vid andra tider kan fungera men kräver anmälan per telefon.
Kontakt:
Helene Hultgren, FOI, Projekt SUPPORT, [email protected], 070 927 7489
Maria H Bygge, FOI, pressansvarig, [email protected] ,073 444 7755
Läs mer om det EU-finansierade internationella forskningsprojektet SUPPORT p? FOI:s
webbplats SUPPORT demonstrerar ny teknik
Läs mer om SUPPORT och dess 20 partners p? projektets webbplats (engelska) www.supportproject.info

Bakgrund
Vid demonstrationen kommer SUPPORT visa tre delar av projektet:
1. Sea Side Intrusion Detection (SSID) – för att upptäcka och larma för inträngningsförsök fr?n vattensidan.
2. Port Security Management System (PSMS) ? för att
värdera hamnanläggningens befintliga säkerhetssystem och ge stöd vid
förbättring av säkerheten.
3. Port Security Operator Support ? för att stödja
operatören p? plats i säkerhetscentralen dels genom att automatiskt detektera
och ge larm d? systemet filtrerar fram indikationer p? att n?gonting är i
görningen, dels genom att tillhandah?lla handlingsalternativ vid larm, med
mera.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. V?ra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även m?nga uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfr?gad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gran Canaria   #Martin Durnik   #New York   #Ticket Privatresor