SE

För m?nga undantag riskerar göra diskrimineringslagen tandlös, anser FUB.

Bristande tillgänglighet införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen, men för m?nga undantag riskerar göra lagen tandlös, anser Thomas Jansson, ordförande för FUB.
Ig?r fattade riksdagen beslut om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
Bra anser FUB, men allt för m?nga undantag kvarst?r och riskerar urholka lagen och göra den tandlös.
? Det är bra att bristande tillgänglighet nu ska betraktas som diskriminering. Men inom FUB ställer vi oss kritiska till att de flesta undantag beh?lls. Det är fortfarande allt för m?nga undantag för att lagen ska bli effektiv. N?got som även FN:s kommission om rättigheter för personer med funktionsnedsättning riktat kritik mot. Lagen riskerar därför bli tandlös, säger Thomas Jansson, ordförande för FUB, i en kommentar till riksdagens beslut.
Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighets?tgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka ?tgärder som är skäliga bedöms utifr?n bland annat lagens krav p? tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukv?rden som har färre än tio anställda ska ocks? omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag f? undantag fr?n reglerna.
Det nya diskrimineringsförbudet gäller fr?n den 1 januari 2015 inom alla samhällsomr?den där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandah?llande av bostäder.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB st?r för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom m?nga andra som delar v?r grundsyn.1600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy