SE

Folkpartister och miljöpartister mest villiga att skänka pengar till behövande, sverigedemokrater minst villiga

2013-12-23 08:45 Canon ?rets julhelger gör att det endast är n?gra f? jobbdagar inklämda mellan de röda dagarna och d? passar de som inte tar helledigt p? att jobba hemifr?n. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov p? uppdrag av skrivarföretaget Canon bland 1000 tjänstemän i Sverige.

?rets julhelger gör att det endast är n?gra f? jobbdagar inklämda mellan de röda dagarna och d? passar de som inte tar helledigt p? att jobba hemifr?n. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov p? uppdrag av skrivarföretaget Canon bland 1000 tjänstemän i Sverige. 35 % av den totala gruppen tjänstemän säger att de kommer att jobba helt eller delvis hemifr?n under perioden fr?n julveckan till och med veckan efter ny?r.
60% av tjänstemännen har erfarenhet av att arbeta hemifr?n. Av dessa är det fler män (55 %) som jobbar hemma under julen i ?r än kvinnor (48 %). Chefer visar sig ocks? utnyttja tillfället i större utsträckning än övriga (68%).
P? fr?gan vad man anser är de främsta fördelarna med att jobba hemifr?n är, anger 57 % att slippa restiden är den främsta fördelen. Storstadsbor anger detta i högre utsträckning än boende i övriga landet. P? andra respektive tredje plats över fördelar, hamnar orsaker som större frihet att lägga upp arbetsdagen som man vill och att effektiviteten är högre p? hemmakontoret än annars. Vad gäller fördelarna med arbete hemifr?n finns det vissa generationsskillnader.
? Det är positivt att s? m?nga idag har möjlighet att välja var man förlägger sitt arbete, säger Erik ?kenes produktchef Office Print p? Canon. Däremot ställer det nya krav p? arbetsgivarna vad gäller till exempel infrastruktur för att möjliggöra ett effektivt hemmaarbete. Dagens dokumentlösningar tillgodoser alla behov vad gäller att tillgängliggöra och hantera information.
P? listan över nackdelar hamnar att man saknar sina arbetskamrater och möjligheten att bolla idéer och tankar med dem. 48 % tycker att det är ett problem att man inte kan bolla idéer och 44 % tycker att avsaknaden av samvaro generellt är en nackdel. P? tredje plats hamnar möjligheten att komma ?t fysisk information p? arbetsplatsen.
Sammanfattning fördelar med att arbeta hemifr?n:
? Att slippa restiden är det som flest anger som en fördel. 62 % av storstadsborna rankar det högst, medan 52 % av de som bor utanför landets storstäder gör det.
? Frihet att lägga upp arbetsdagen som man vill hamnar p? andra plats. Värderas högre av yngre än äldre.
? Effektivitet hamnar p? tredje plats. Här skiljer det mellan yngre och äldre. 30 % av de yngre som angett detta alternativ säger sig bli mer effektiva medan i gruppen 50-64 ?r är det hälften som anser att de blir mer effektiva hemma.
? Andra fördelar som lyfts fram är arbetsro och minskad stress.
Sammanfattning nackdelar med att arbeta hemifr?n:
? Att inte kunna bolla idéer med kollegor samt att man saknar den sociala samvaron p? arbetsplatsen hemma, hamnar i topp över nackdelar. Nära nog hälften har angivit dessa tv? nackdelar. Män anger i högre utsträckning (51 %) att de saknar att bolla med n?gon än kvinnor (43 %).
? Chefer är mindre intresserade av den sociala samvaron. Endast 33 % av dem anger detta som ett problem. (Jmfr med ovan)
? P? tredje plats hittar vi problemet med att inte komma ?t fysisk information p? kontoret. Att inte kunna skriva ut dokument är ocks? en nackdel nära nog en av fem anger som ett problem.
? En femtedel anser ocks? att det är ett problem att hemmet blir förknippat med arbete när man jobbar hemma.
? 10 % upplever att det ett problem med misstänksamhet fr?n chefen vid hemmaarbete. Dubbelt s? m?nga i den yngre m?lgruppen anser det än de äldre. S? ju äldre man blir, desto säkrare är man i sin roll.
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21 november – 26 november har sammanlagt 2418 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-64 ?r, varav 1000 arbetar som tjänstemän.
För mer information, kontakta:
Helen Iwefors Häggblom, Kommunikationschef
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: [email protected]

Om företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar p? den svenska marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker b?de genom franchisingkedjan Canon Business Center och frist?ende ?terförsäljare. Företaget marknadsför och säljer ocks? konsumentprodukter inom bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska har 400 anställda och omsätter ca 2 miljarder kronor. Canon Svenska är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc. som omsätter 280 miljarder och har 197 000 anställda ? varav 16 000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2012 lämnades 3174 patent in. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ing?r Canons miljöarbete som syftar b?de till att minska den egna miljöp?verkan och att hjälpa kunderna minska sin miljöp?verkan genom rätt val av produkter.
Mer information om Canon finns p? www.canon.se.
Bifogade filer
0080Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy