Rapporter

Flytter l?nebehovet fra barna til foreldrene

Det blir stadig t?ffere for de under 30 ?r ? komme seg inn i boligmarkedet i pressomr?der. Trenden er at toppfinansieringen flyttes fra barna til foreldrene.
46 prosent mener at de t?ler en rente?kning fra banken sin til 7 prosent uten at de m? redusere forbruket betydelig. 23 prosent oppgir at de ikke t?ler dette, mens 22 prosent oppgir at de ikke har l?n. Det viser en unders?kelse som Opinion Perduco har utarbeidet for KLP om nordmenns holdninger til l?n og sparing.
Personer under 30 ?r som oppgir at de vil ha st?rst problemer med ? takle en rente fra banken p? 7 prosent. Bare 1 av 4 oppgir at de t?ler en slik rente?kning. Personer i alderen 40-49 har st?rst tro p? egen ?konomi. Her oppgir 58 prosent at de t?ler en rente fra banken sin p? 7 prosent.
Bekymringen for den stadig voksende gjelden til nordmenn var blant ?rsakene til at Finanstilsynet 1. desember 2011 valgte ? stramme inn reglene for egenkapital ved kj?p av bolig.
– Unders?kelsen viser at unge i etableringsfasen i st?rre grad vil bli p?virket av en kratig rente?kning. Det kan v?re vanskelig for mange unge ? komme seg inn i boligmarkedet og spesielt med begrenset egenkapital, sier Leif Magne Andersen, administrerende direkt?r i KLP Banken
– Vi ser en ?kende trend i form av at l?nebehovet flytter seg fra barna til foreldrene. Vi ser at foreldregenerasjonen blant annet tar opp Litt Extra-l?n for ? hjelpe barna inn i boligmarkedet igjen etter en endring av livssituasjonen, skilsmisse eller lignende, sier Andersen.
Unge kan s?ke KLP Banken
KLP Banken har totalt l?nt ut vel ti milliarder kroner til boligform?l. I stor utstrekning er det folk som jobber i kommuner, helseforetak og bedrifter med pensjonsordning i KLP som benytter seg av tilbudet. Det har v?rt uenighet blant bankene om det er akseptabelt at startl?n brukes som erstatning for god gammeldags egenkapital. KLPs banksjef sier at det er mulig ? kombinere startl?n fra Husbanken med boligl?n fra KLP Banken.
– Det kan v?re en god ordning for mange f?rstegangsetablerere. For de som mangler n?dvendig egenkapital kan det v?re lurt ? unders?ke hva slags ordninger bostedskommunen har. Det ogs? kan v?re lurt ? unders?ke om det er mulig ? oppn? tilleggssikkerhet i eksempelvis foreldrenes bolig, sier Andersen.
– Dersom man har fast inntekt og husholdningens totale inntekter vurderes som ok i forhold til total gjeld, kan KLP Banken yte l?n. Ved behov behandles hver s?knad basert p? den enkeltes ?konomiske situasjon, sier Leif Magne Andersen.
T?ffest for lavinntektsgrupper
Personer med husstandsinntekt under 600.000 kroner oppgir at de vil ha st?rst problemer med en rente p? 7 prosent. 37 prosent oppgir at de kan takle en slik rente, mens blant de med husstandsinntekt p? over 1 million kroner oppgir 69 prosent at de vil kunne h?ndtere en rente p? 7 prosent uten ? redusere forbruket betydelig.
Det er ogs? til dels store forskjeller mellom kj?nnene og troen p? egen ?konomi. 54 prosent av mennene oppgir at de t?ler en rente fra banken sin p? 7 prosent, mens andelen blant kviner er 39 prosent.
Kutter p? ferie, oppussing og ny TV
Unders?kelsen avdekker ogs? innenfor hvilke omr?der nordmenn ville redusert forbruket ved betydelig ?kt rente. Det er helt tydelig at nordmenn foretrekker ? kutte p? ferie, oppussing og store husholdningsartikler.
Kontaktperson:
Adm.dir Leif Magne Andersen i KLP Banken, tlf 91586812

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.1000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #GPTW   #HP   #Jannik Krohn Falck   #Yvonne Fosser