Utredninger

Flere f?r karakterer p? jobben

Tre av ti mellomledere i norske bedrifter vurderes etter karaktersystemer p? jobben. Integritetskrenkende og p? kanten av loven, mener organisasjonen Lederne.

Er du lojal mot bedriftens visjoner og verdier? Snakker du positivt om arbeidsgiver p? fritiden? Dette er eksempler p? kriterier ansatte kan bli vurdert etter uten at de vet om det, og som i neste runde kan f? konsekvenser for l?nn og videre karriere.
Slik karaktersetting er p? rask fremmarsj i norske bedrifter, viser unders?kelsen Norsk ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne.
? Vanlige m?lesystemer etter hvor mye avdelingen din produserer, er ikke et problem. Men n?r abstrakte verdier blir brukt som grunnlag for ? gi ansatte straff eller bel?nning, brukes verdiene som et maktmiddel, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.
Han nevner eksempler p? folk som blir satt ned i stilling p? bakgrunn av evalueringer de verken har kontroll over eller mulighet for ? diskutere.
De fleste av medlemmene i Lederne er mellomledere. Over halvparten av medlemmene som har karakterlignende systemer, kjenner ikke kriteriene for prestasjonsvurderingene, viser unders?kelsen.
? Stadig flere tillitsvalgte kontakter oss og er bekymret fordi innf?ring og bruk av evalueringsprosesser i stor grad er preget av hemmelighold. De er usikre p? hva informasjonen som samles om ansatte brukes til, sier Brekke.
Omg?r loven
B?de organisasjonen Lederne og forskerne i De Facto, som har utf?rt unders?kelsen, stiller sp?rsm?l ved lovligheten av systemer med karaktersetting.
? N?r d?rlige karakterer resulterer i at du ikke f?r l?nnstillegg, er det et tydelig signal om at du ikke er ?nsket. Da er det mange som f?ler seg presset til ? slutte, og dermed omg?r bedriften stillingsvernet som ligger i arbeidsmilj?loven, sier r?dgiver Stein Stugu i De Facto.
Av mellomlederne som har karaktersystemer, er det kun 17 prosent som er helt enig i at vurderingskriteriene er objektive nok til at personlige relasjoner ikke f?r betydning.
? Flere medlemmer i Lederne som arbeider i store, norske bedrifter, er sv?rt kritiske til at karakterer settes p? grunnlag av skj?nn. Mange av dem som er p?lagt ? gi karakterer, f?ler seg som angivere. Noen ligger v?kne p? natta og bekymrer seg, sier Stugu.
Mange bedrifter samler enorme mengder informasjon om ansatte, med store muligheter for lagring og kobling av personopplysninger. Stugu mener det er grunn til ? sp?rre om personopplysningsloven gir gode nok muligheter for kontroll med bruken av alle data som samles inn.
Virksomhetsreligion
Virksomheter som bruker karakterer som styringsverkt?y, skaper et sterkt individuelt prestasjonspress, mener forskerne i De Facto.
? Bedriftskulturer der visjoner og verdier gjennomsyrer alt i virksomheten, er en styringstrend fra USA som b?rer preg av virksomhetsreligion. Ansatte skal finne meningen med livet i jobben og f?le seg forpliktet til ? gi alt for arbeidsgiveren, sier Stein Stugu i De Facto.
Skillet mellom arbeid og fritid skal viskes ut.
? Amerikaniseringen bryter med samarbeidet mellom arbeidstagere, arbeidsgivere og staten som norsk arbeidsliv har v?rt tuftet p? til n?. Vi mener det er grunn til ? rope varsko mot en bedriftskultur som er demotiverende, integritetskrenkende og underkuende, sier Jan Olav Brekke i Lederne.
Om Norsk Ledelsesbarometer 2013
Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne. Den f?rste delen av unders?kelsen som ble offentliggjort i v?r handlet om l?nn. Andre del er n? klar og tar for seg de nye organisasjons- og ledelsestrendene i det norske arbeidslivet.
Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for sjette ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne.
Mer informasjon: www.lederne.no/ledelsesbarometer
Om Lederne
Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for n?rmere 17 000 ledere og betrodde ansatte p? ulike niv?er i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Kontaktpersoner:
Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne, mob. 982 88 861
Nestleder Tor H?hre i Lederne, mob. 982 88 859
Kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne, mob. 915 95 055
R?dgiver Stein Stugu i De Facto, mob. 928 43 813

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stein Drogseth