SE

Fler västerbottningar och ökad sysselsättning i länet

Västerbottningarna blir allt fler. I dag finns i länet 261 112 inv?nare, aldrig har s? m?nga bott i Västerbotten som nu. Arbetsmarknaden i länet är positiv med ökad sysselsättning, men fortfarande är arbetsmarknaden ojämställd. Det visar det senaste konjunkturläget för Västerbottens län fr?n Region Västerbotten.

? Det är glädjande siffror att vi blir fler västerbottningar, samtidigt innebär den ökande befolkningen att det även bli större barnkullar inom skolan. En stor utmaning de kommande tio ?ren är bristen p? utbildade lärare, säger Ewa-May Karlsson, (C), regionstyrelsens vice ordförande.
? Vissa lärargrupper minskar kraftigt p? grund av pensionsavg?ngar och de kompenseras inte av inflyttning eller att det utbildas nya lärare i tillräcklig omfattning. En god kunskapsbas hos de som ska bli vuxna är betydelsefull för länets utveckling i ett längre tidsperspektiv.
Positiv utveckling för arbetsmarknaden
Konjunkturläget i Västerbotten följer den nationella konjunkturen med en fortsatt ?terhämtning. Arbetsmarknaden visar p? en tydlig positiv utveckling under början av 2014 med ökande sysselsättning samtidigt som antalet varsel är lägre än förra ?ret. ?terhämtningen har hittills skett genom att efterfr?gan i Sverige har ökat. En mer positiv utveckling i Europa och världen börjar visa tecken p? att öka efterfr?gan p? svenska varor och tjänster även i utlandet.
En tillbakablick visar att Västerbotten kan ha p?verkats mer av finanskrisen än övriga Norrland och Sverige. Den minskade efterfr?gan i omvärlden ledde till en kraftig minskning av varuexporten i länet efter 2008. Det är framförallt verkstadsindustrin och partihandeln som s?g en kraftigt minskad export under perioden.
Arbetsmarknaden inte jämställd
Kvinnor i Västerbotten har sv?rare att f? en ledande position p? arbetsmarknaden än män och det gäller oavsett om de är en kvinno- eller mansdominerad bransch. En jämförelse visar att kvinnor inte blir chefer i samma utsträckning som de är anställda i branschen. I m?nga branscher har även kvinnor i ledande position högre utbildningsniv?er än män i ledande position. Förutsättningarna för en h?llbar l?ngsiktig tillväxt ökar i regioner som är mer jämställda genom att det bland annat kan bidra till regional attraktivitet och förbättrad innovationskapacitet.
I Västerbotten är jämställdhet ett prioriterat perspektiv för h?llbar tillväxt i länets regionala utvecklingsstrategi 2014-2020.
Ladda ned konjunkturläge Västerbotten sommar 2014 här:
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/06/Konjunkturläge-Västerbotten-sommar-2014-1.pdf

För mer information:
Ewa-May Karlsson,(C), regionstyrelsen vice ordförande, Region Västerbotten ,[email protected], 070 663 64 94
Anna Norin, utredare vid enheten för regionval utvecklingsplanering, Region Västerbotten, 070 396 57 03, [email protected]
Presskontakt:
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten, 070-231 93 22, [email protected]

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Pressbilder p? regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Josefine Bj   #Stad Unders