SE

Fler utländska övernattningar i Sverige till och med april

2014-06-05 16:41 VisitSweden Antalet övernattningar fr?n utlandet mellan januari och april 2014 ökade med 7 procent, visar färsk statistik fr?n SCB. Starkt växande utlandsmarknader är Kina, USA och Tyskland.

Antalet övernattningar fr?n utlandet mellan januari och april 2014 ökade med 7 procent, visar färsk statistik fr?n SCB. Starkt växande utlandsmarknader är Kina, USA och Tyskland.
VisitSweden marknadsför Sverige som destination utomlands och prioriterar 12 länder i världen. Tillsammans med svensk besöksnäring för kommunikationsbolaget VisitSweden cirka 100 marknadsföringskampanjer ?rligen för att öka antalet turister till Sverige.
Tre av de prioriterade marknaderna visade en stark procentuell tillväxt under ?rets första fyra m?nader. Antalet övernattningar fr?n USA växte med 26 procent, fr?n Kina med 20 procent och fr?n den volymmässigt stora marknaden Tyskland med 9 procent. Tyskland hade med 25 000 fler övernattningar den största faktiska ökningen.
Förra ?ret omsatte utländska turister över 100 miljarder kronor i Sverige.
– Sverige har aldrig haft s? m?nga utländska övernattningar som under 2013. Att tillväxten fortsätter 2014 är ett kvitto p? att v?r och besöksnäringens marknadsföring och destinationsutveckling ger resultat, säger Thomas Brühl, vd p? VisitSweden.
Data om övernattningar kommer fr?n SCB p? uppdrag av Tillväxtverket.
För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd p? VisitSweden, tel 08-789 10 00
Ulrika Hallesius, kommunikationsdirektör p? VisitSweden, [email protected], tel 0704-200 900
Bitte Olsson, pressansvarig p? VisitSweden, [email protected], tel 0705-25 04 56

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resm?l och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald m?lgrupp och VisitSweden har genom närvaro p? 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Tillsammans med v?ra samarbetspartners väljer vi rätt Sverigebudskap och rätt kanal för att marknadskommunikationen ska f? största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Svensk turistindustri st?r för 2,9 procent av BNP, omsätter 275,5 miljarder kronor och sysselsätter 168 000 personer (räknat i hel?rsverken). Exportvärdet är 106,5 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2012.)
Bifogade filer
5100Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Generella resultat fr?n 2013 ?rs PR-Barometer Samhälle

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy