SE

Fler mäter effekten av sin reklam

Antalet medlemsföretag som mäter effekterna av sin marknadskommunikation, reklam och marknadsföring ökar, visar Sveriges Annonsörers senaste Novusundersökning. Den visar att m?l och mätning har blivit en prioriterad fr?ga.
För andra ?ret i rad har undersökningsföretaget Novus mätt hur m?nga av Sveriges Annonsörers medlemsföretag som mäter effekten av sina investeringar i kommunikation. Totalt 439 enskilda medlemmar, fr?n drygt 550 företag, har svarat p? den enkät som skickades ut i februari.
? Trots att vi har en bit kvar innan vi är helt nöjda ser vi glädjande nog att bland de medlemsrepresentanter som svarat har andelen som mäter ökat med sex procentenheter, fr?n 68 till 74 procent, säger Erik Huss, kommunikationschef p? Sveriges Annonsörer.
Resultatet ska sättas i relation till förra ?rets undersökning som visade att drygt 30 procent av medlemmarna inte mätte effekt. En relativt stor andel av de svarade uppgav ocks? att de inte kände till om det egna företaget gjort n?gra mätningar.
Resultatet blev en allvarlig väckarklocka för b?de branschen och Sveriges Annonsörer som organisation.
? Vi har medvetet satt i g?ng flera satsningar p? mätning och effekt, bland annat inrättade vi i slutet av förra ?ret en r?dgivningstjänst där Max Apéria och Mats Rönne erbjuder effektr?dgivning för Sveriges Annonsörers medlemmar, säger Erik Huss.
I Novusundersökningen mättes även vad medlemmarna tyckte om Sveriges Annonsörer som organisation och om hur medlemskapet fungerade.
? Tv? viktiga resultat var att b?de nöjdheten över v?r service liksom benägenheten att rekommendera medlemskapet till n?gon annan nu är uppe i 80 procent bland v?ra medlemsrepresentanter. Vi har under 2013 satsat p? tätare kontakter, ett ökat tjänsteutbud och fler seminarier för att stödja marknadscheferna i sin roll, säger Josefin Bergenlind, försäljnings- och medlemschef p? Sveriges Annonsörer.
Under 2014 kommer alla seminarier p? Sveriges Annonsörer ha ett ökat fokus p? att sätta upp m?l och mäta effekten av dessa. Även ett ökat antal event för medlemsambassadörer ska hjälpa dem i arbetet med sin marknadskommunikation.
BILAGA: Undersökningen med grafer bifogas som pdf.
Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Josefin Bergenlind, försäljnings- och medlemschef, 08-545 252 33, 0702-58 87 74, [email protected]
Erik Huss, kommunikationschef,?08-545 252 34, 0725-66 15 70, [email protected]

Sveriges Annonsörers medlemmar st?r för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare och mer ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken. Sveriges Annonsörer fyller 90 ?r i höst och är världens äldsta och största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer p? www.annons.se
Bifogade filer
00310Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Andreas Palmborg   #Lars Johansson   #Medical Advisor   #Press Release