SE

Fler inom offentlig sektor utsatta för kränkande särbehandling

13% av svenskarna1) upplever att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling under det senaste ?ret. Ser man p? den arbetande befolkningen, i Novus undersökning, menar 11% av de som arbetar inom offentlig sektor jämfört med enbart 6% inom privat sektor, att de varit utsatta för kränkande särbehandling under det senaste ?ret.

Har du personligen, under det senaste ?ret, varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning?
Totalt SverigeArbetar
Privat sektorArbetar
Offentlig sektor
Ja p? min arbetsplats7%6%11%
ja men p? annat ställe5%4%2%
Nej88%91%87%

Intressant är även att andelen som upplever att de varit utsatta ökar under tider av omorganisation:
I Novus undersökning tillfr?gades medarbetare och chefer om de ?personligen, under det senaste ?ret, varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning p? din arbetsplats (vid ?terkommande tillfällen blivit utfrusen av arbetskamrater eller av chef, blivit utsatt för oönskade skämt och otrevliga kommentarer eller systematiskt blivit undanh?llen information)??
Andelen som instämmer i fr?gan stiger under perioder av större förändringar eller omorganisation. Efter/ under omorganisation anger 14% att de blivit utsatta, jämfört med 6% annars. Man kan även se att de som trakasserar blir fler under förändringsperioder, d? den siffran g?r fr?n 14% till 20%
Organisationsförändring*JANEJ
Andel mobbade14%6%
Kanske/troligtvis mobbat annan20%14%

Detta visar bl a att det är sv?rare att skapa en bra och sund kultur under perioder av stora förändringar. Samma tendens syns i Novus kulturindex som sjunker fr?n 61 till 45 när man nyligen genomg?tt en omorganisation (se a) nedan). Mätningen visar allts? att kulturen tydligt försämras under perioder av förändringar och omorganisation. Fr?gan är följaktligen hur mycket tid och pengar svenska företag och organisationer tappar genom att inte sätta fokus p? hur medarbetares prestation p?verkas av en omorganisation eller större förändring?
Det är m?nga svenskar som p?verkas av detta, d? s? m?nga som hälften av Sveriges chefer och medarbetare anger att deras företag/organisationer har genomg?tt en större omorganisation under det senaste ?ret (49%) b)
a) Kulturen mäts i ett index med utg?ngspunkt fr?n den senaste hjärnforskningens syn p? en sund kultur där modellen utg?r fr?n SCARF som st?r för; status, p?verkan, förutsägbarhet, relation och rättvisa. Modellen har skapats av David Rock, som visat om detta finns p? plats s? har medarbetarna bäst möjlighet att prestera)

b) Fr?gan: Har det varit n?gon större organisationsförändring p? ditt företag/inom din organisation/p? din arbetsplats under det senaste ?ret?

I Novus undersökning bland allmänheten (1000 personer) i maj 2014 anger samt ytterligare en mätning bland 1000 personer av den arbetande befolkningen i mars 2014

Change2grow som nu ing?r i Stratvise nätverket samarbetar med Novus och har fokus p? att genomföra lyckade förändringsprojekt. Vi kombinerar egen ledarerfarenhet med senaste hjärnforskningen, ett stort engagemang och effektiva verktyg. Kundernas resultat, ledarskap och medarbetarnas motivation är v?rt fokus. Vi arbetar för att v?ra kunder ska n? sin fulla potential med h?llbara resultat i tider av förändring. Stegvis välplanerad kommunikation och rätt ledarskap som tar hänsyn till kulturen och de individuella skillnaderna är skillnaden som gör skillnad.
Kicki Molin Partner Senior Konsult
Epost: [email protected]
Tel: 0709 ? 95 70 150060Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HSB   #Large Cap-listan   #Nordens Samh   #Roger Sundbom