SE

First treatment approved for the management of MCD in Europe

Janssen-Cilag International NV announced today that the European Commission (EC) has approved the use of SYLVANT? (siltuximab) for the treatment of adult patients with multicentric Castleman’s disease (MCD) who are human immunodeficiency virus (HIV) negative and human herpes virus-8 (HHV-8) negative.
SYLVANT? is a monoclonal antibody (a specialised type of protein) that binds selectively to an antigen in the body called interleukin-6 (IL-6). SYLVANT? is administered as an intravenous (IV) infusion once every three weeks and is the first medicine to receive regulatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.
Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande sv?ra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. V?ra medarbetare drivs av att f? bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Mannesten   #Charlotte Unger   #IHH   #Tre Kronor