Undersøkelse

Fire av fem unge m? ha foreldrehjelp

N?r fire av fem unge trenger pengehjelp fra mor og far n?r de skal kj?pe sin f?rste bolig. Det viser en fersk unders?kelse gjennomf?rt av TNS gallup p? oppdrag fra Nordea.
Forbruker?konom Elin Reitan ser med bekymring p? utviklingen.
? Det er b?de overraskende og bekymringsverdig at s? mange unge m? f? hjelp fra foreldre til ? kj?pe sin f?rste bolig. Det er en tung ?konomisk b?r for foreldre ? skulle hjelpe ett eller flere barn med kj?p av bolig. Samtidig kan dette behovet bidra til ? skape et klasseskille ved at det kun er de som er privilegerte nok til ? f? pengehjelp hjemmefra som f?r muligheten til ? komme seg tidlig inn p? boligmarkedet, sier forbruker?konom Elin Reitan i Nordea.
N?r 8 av 10 m? ha hjelp
75% av unge m? ha pengehjelp fra foreldre ved kj?p av egen bolig. I unders?kelsen kommer det ogs? frem at 29 % av unge mellom 18 og 29 ?r eier boligen de bor i. Blant alderssegmentet 26 til 29 ?r er andelen 49 %. Antall studenter som eier boligen de bor i er 11 %.Over 50 % av respondentene svaret at de hadde f?tt hjelp av foreldrene til ? kj?pe sin f?rste bolig.
? Jeg vil oppfordre foreldre til ? stimulere til at barna skal klare seg selv. Om de jobber om somrene og tar en ekstrajobb som ikke g?r ut over studiene f?r de b?de viktig l?ring samt egenkapital n?r de skal kj?pe bolig, sier Reitan.
– M? nedprioritere egne behov
Hun advarer foreldre som hjelper barna sine at de selv kan havne i ?konomisk uf?re dersom de er medl?ntaker eller kausjonist og barnet ikke makter ? betjene l?net.
? Det er mange eksempler p? at foreldre har brent seg og selv havnet i ?konomisk knipe etter ? ha gitt barn ?konomisk st?tte til ? oppfylle boligdr?mmen. Foruten ? p?ta seg et stort ?konomisk l?fte, m? man ofte nedprioritere egne behov og ?nsker, som for eksempel tidlig pensjon eller kj?p av hytte eller b?t, sier Reitan.
Tips:
Tenk gjennom egne ?konomiske behov frem i tid. Har du flytteplaner, n?r tenker du ? g? av med pensjon, g?r du med ?nsker om ? kj?pe hytte eller fritidsbolig? Stiller du for eksempel opp som kausjonist for barna dine begrenser du ofte din egen mulighet til ? f? l?n.
Er du usikker p? om du skal stille som medl?ntaker eller kausjonist? Bli med barnet i m?tet med banken. Da vil du f? en bedre innsikt i hva de ulike alternativene inneb?rer og hvilket ansvar du har med de ulike alternativene. Det kan v?re ? anbefale at man krever at l?net g?r som nedbetalingsl?n, og ikke l?per avdragsfritt, slik at man etter hvert kan frigis fra ansvaret. Kausjonsbel?pet b?r v?re s? lite som mulig, og aldri st?rre enn at du klarer ? betale dette ned dersom barnet ikke overholder sine forpliktelser.
Gir du barnet et privat l?n er det viktig at du skriver en avtale i forhold til hvilke betingelser som skal gjelde (rentesats, nedbetalingsperiode, termindato osv).
Har du flere barn anbefaler forbruker?konomen at du s?rger for at du kan gi samme hjelpen til alle barna om det er behov for det. Gir man fordeler kun til ett barn kan det fort bli konflikter.
Husk at om du er medl?ntaker p? hele l?net, s? vil du sitte igjen med l?net om leiligheten barnet kj?pte blir tvangssolgt.
? ta opp et l?n i banken som man gir videre som privat l?n kan i mange tilfeller v?re ? anbefale, for ? sikre seg selv p? best mulig m?te rent ?konomisk. Da er det imidlertid viktig ? inng? en skriftlig avtale om tilbakebetaling med barnet.
Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti st?rste fullservice bankene i Europa m?lt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert p? NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og K?benhavn.

3000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #nigeria