SE

Fastighetsbyr?n är nummer ett för mäklarstudenter

Antalet kvinnliga börs-VD:ar har aldrig tidigare varit s? stort. Vid ?rsskiftet styrdes nästan 7 procent av alla svenska noterade bolag av kvinnor, vilket är nästan dubbelt s? mycket som i grannlandet Norge som är världsberömt för sina jämställda börsstyrelser.
Affärsinformationsföretaget Bisnode har kartlagt jämställdheten i noterade bolag i Sverige, Norge och Finland. När det gäller VD-posten är Sverige tydligt mest jämställt. Av de totalt 454 noterade bolagen i Sverige* styrdes vid ?rsskiftet 30 stycken av kvinnor. Det ger en andel kvinnliga chefer om 6,6 procent, vilket kan jämföras med 3,6 procent i Norge och 1,6 procent i Finland. I Sverige har andelen kvinnliga VD:ar i noterade bolag ökat varje ?r de senaste fem ?ren.
?Diversifiering gör näringslivet mer dynamiskt, därför vitaliseras bolaget av fler kvinnor p? ledande poster. VD:arna för de noterade bolagen är extra viktiga som symboler för jämställdheten i näringslivet eftersom de är s? synliga. Även om 6,6 procent inte är n?gon hög siffra är det tydligt att Sverige är p? rätt sp?r?, säger Bisnodes Marknads- och Kommunikationsdirektör Elin Ljung.
Norges kvoteringslag började gälla 2006 för privata bolag och kräver att minst 40 procent av styrelsen i ett Allmenaksjesellskap ska best? av kvinnor. Bisnodes undersökning visar att andelen kvinnor i de norska noterade bolagen är relativt konstant, förra ?ret ökade den fr?n 45,0 till 45,6 procent. Det kan jämföras med 15,1 procent i Sverige. För Finland finns ingen direkt jämförbar statistik, men 70 procent av de finländska noterade bolagen har minst en kvinnlig ledamot och 5 procent har kvinnlig ordförande.
?Debatten om kvotering av kvinnor fokuserar ofta p? bolagsstyrelserna. Tanken är ofta att fler kvinnor i styrelserna ska ge positiva spridningseffekter och öka andelen kvinnor även p? höga operativa poster i bolagen. Styrelsen är viktig, men att uppmuntra operativa näringslivskvinnor att ta ökat ansvar är minst lika viktig.?, säger Elin Ljung.
Det faktum att Norge har en lägre andel kvinnliga VD:ar för noterade bolag än Sverige, trots mycket mer jämställda styrelser, väcker fr?getecken för hur viktig fr?gan om jämställda styrelser verkligen är.

* Bolagen handlas p? Stockholmsbörsen, First North, NGM Equity, NGM Nordic MTF och Aktietorget.

TABELLER
Se mer tabeller i pdf-versionen av pressmeddelandet.
Sverige20092010201120122013
Antal kvinnliga Vd:ar i noterade bolag2023242530
Antal noterade bolag436444449452454
Andel bolag med kvinnlig VD4,6%5,2%5,3%5,5%6,6%
Norge
Antal kvinnliga Vdar i noterade bolag85867
Antal noterade bolag190197202201193
Andel bolag med kvinnlig VD4,2%2,5%4,0%3,0%3,6%

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i b?de sm? dagliga fr?gor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode p? www.bisnode.com.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy