SE

Fastighetsägare brister i kundrelationen med Sveriges största företag

2014-06-09 10:41 Custice Fastighetsägarna brister i sina relationer med de största företagen i Sverige. Stora företag med över en kvarts miljard i omsättning är det segment fastighetsägare borde prioritera och h?lla helt nöjda. Endast 66,8 procent av Stockholms största företag med en omsättning p? över en kvarts miljard är nöjda med sina fastighetsägare.

Endast 66,8 procent av Stockholms största företag med en omsättning p? över en kvarts miljard är nöjd med sina fastighetsägare.
Brister i relationerna med de största företagen som omsätter mer än 250 miljoner
Fastighetsägarna brister i sina relationer med de största företagen i Sverige. Stora företag med över en kvarts miljard i omsättning är det segment fastighetsägare borde prioritera och h?lla helt nöjda.
Lägst nöjdhet med fastighetsägarna i Stockholm
En jämförelse mellan Stockholm, Västra Götaland och Sk?ne län visar att stora företag i Stockholm är minst nöjda med sina fastighetsägare.
Kunderna mer nöjda med fastighetsobjekt och tjänster
Stora företag är betydligt nöjdare med läge, verksamhetsanpassning och säkerhet vilket tyder p? att fastigheterna h?lls i bra skick.
introduktion
Custice mäter företagshyresgästers nöjdhet med fastighetsägaren, fastighetsobjektet och fastighets-funktionerna. V?r senaste sammanställning av svar fr?n databasen #fakta tyder p? brister i kundrelationerna för fastighetsägarna, eftersom Sveriges största företag med mer än en kvarts miljard i omsättning inte är lika nöjda med relationen till fastighetsägarna som med exempelvis fastighetsobjektet. Det finns mycket att vinna för fastighetsägare genom att jobba h?rdare och mer systematiskt med sina kundrelationer.
metod
Custice har intervjuat beslutsfattare, som ansvarar för lokaler, p? svenska företag. Vi har tagit ut statistik fr?n det segment som innefattar svenska företag med över en kvarts miljard i omsättning för att se hur nöjda de är med sina lokaler. Fr?gor som besvarats är hur nöjda de är med fastighetsägaren, kostnad, läge, närhet till kunder, representativitet, säkerhet, underh?ll och verksamhetsanpassning. Vi har delat upp dessa fr?gor i kategorierna ?nöjdhet med fastighetsägaren?, ?nöjdhet med fastighetsobjektet? och ?nöjdhet med fastighetsfunktionerna?. Statistik fr?n Stockholm, Västra Götaland och Sk?ne län har jämförts.
Svarsalternativen är 1 till 5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. I sammanställningen har vi slagit ihop alternativ 1 och 2 som ?missnöjd? samt 4 och 5 som ?nöjd? för att f? en tydlig distinktion mellan svaren.
resultat
Nöjda och missnöjda kunder i procent.
Stockholm
NöjdMissnöjd
fastighetsägare66,87,4
fastighetsobjekt79,14,2
fastighetstjänster72,66,6

A to już wiesz?  Ny undersökning visar kaffets betydelse för oss kräsna svenskar

Västra Götaland
NöjdMissnöjd
fastighetsägare69,66,2
fastighetsobjekt78,25,1
fastighetstjänster746,2

Sk?ne
NöjdMissnöjd
fastighetsägare74,96,5
fastighetsobjekt81,15,1
fastighetstjänster77,94,9

sammanfattning
Företag i Sk?ne är mest nöjda med sina fastighetsägare, medan företag i Stockholm är minst nöjda med sina fastighetsägare. Det finns inget kraftigt uttryckt missnöje, vilket tyder p? bra standard överlag p? lokalerna. Däremot finns det en hel del att jobba med när det gäller relationen mellan fastighetsägaren och kunden.
I Stockholm är 66,8 procent företag med över en kvarts miljard i omsättning nöjda med sin fastighetsägare. Det innebär att det finns m?nga stora företag som inte upplever sig ha n?gon bra kontakt med sin fastighetsägare.
De största kunderna är de viktigaste kunderna, vilket innebär att fastighetsägarna borde ha bättre koll p? detta segment och h?lla uppe en bra kontakt med sina kunder. Överlag tyder statistiken p? att företagen är mer nöjda med fastighetsobjektet och fastighetstjänsterna, än själva fastighetsägaren.
Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. V?r tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta inneh?ller över 184 000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.
Besök v?r hemsida för mer information: http://www.custice.se

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy