SE

F? svenskar vet hur man agerar vid lavin

Idag släpptes Sveriges största aggregerade medarbetarundersökning som visar vad arbetstagare runtom i landet anser om sina arbetsgivare. En chef som vill f? större förtroende ska jobba p? sin kommunikation och synlighet i organisationen. Samtidigt är medarbetarna allt nöjdare med sina kontorslokaler medan yngre medarbetare känner sig understimulerade. Det st?r ocks? tydligt att de anställda har blivit avsevärt mer positiva till jämställdhetsinsatser p? arbetsplatsen bara jämfört med ?ret innan.
De senaste sex ?ren har medelbetyget för hur medarbetarna jämför sin egen arbetsplats med den “ideala arbetsplatsen” fallit fr?n 4,01 till 3,68 i Netigates medarbetarundersökning. Minst uppfyller arbetsgivarna förväntningarna hos 20-30-?ringar.
Rapporten är en sammanställning av alla resultat i medarbetarundersökningar genomförda av Netigate under 2013. Rapporten ger en generaliserad bild av hur medarbetarna p? svenska företag upplever sina arbetsplatser. Sammanlagt över 7000 anställda p? 62 svenska arbetsplatser har deltagit, vilket gör det till Sveriges största publicerade medarbetarundersökning.
Medarbetare allt nöjdare med sina kontor
Gemensamma utrymmen för rekreation och vila, som fikarum och kök, uppfattas som medarbetarna som allt fräschare och mer inbjudande.
– Hur mycket företagen satsar p? själva arbetsplatsen g?r i v?gor. Nu är vi inne i en period där kontoren är högt prioriterade. Förebilder som Google driver trenden p? ett globalt plan. Vi ser en ?terg?ng fr?n rikskuponger till att man ska kunna äta och trivas p? arbetsplatsen, säger Lars Lindberg, marknadschef p? Netigate.
Yngre medarbetare understimulerade
För att kunna skapa arbetsuppgifter som medarbetarna är nöjda med och känner sig motiverade att utföra är det viktigt att veta vilka förväntningar det finns hos personalen b?de p? arbetsuppgifterna men ocks? p? den personliga utvecklingen. Resultatet visar att ?lderskategorin 20-30 ?r varken känner att de har utmanande eller varierande arbetsuppgifter. Följden av detta blir att de inte heller är nöjda med sin utveckling eller sina arbetsuppgifter i stort.
– Gapet mellan unga medarbetares förväntningar och deras uppfattning om verkligheten blir allt större. Det behöver inte betyda att arbetsplatserna blir sämre utan kan ocks? ha att göra med att unga har allt högre förväntningar. Ett enkelt sätt att minska gapet är att införa systematiska introduktionsundersökningar till nyanställda för att tidigt f?nga upp vilka förväntningar som finns och p? sätt lära känna medarbetarna fr?n början, säger Lars Lindberg.
Kommunikation och synlighet efterfr?gas av chefer
När medarbetarna f?r välja vad som skulle höja deras förtroende för sina chefer är det tre punkter som efterfr?gas mest: de ska bli mer synliga, bättre p? att kommunicera beslut och bättre p? att kommunicera sina värderingar. Minst efterfr?gas att chefen ska bli bättre p? att skapa större frihet ?t sina anställda. Men totalt sett har ledarskapet blivit bättre p? svenska arbetsplatser under den senaste fem?rsperioden. Helhetsbetyget har ökat fr?n 3,33 till 3,55 sedan 2009.
Medarbetarna blir allt mer jämställdhetsorienterade
Den uppfattning som förändrats mest jämfört med föreg?ende ?r är att fler anser att ?en förändrad könsfördelning skulle ge en positiv effekt för företaget?.
– Förra ?ret var första g?ngen som fr?gan började ställas. S? samtidigt som anställda ropar p? mer förändring finns det uppenbarligen ett växande intresse bland HR-cheferna för dessa fr?gor, säger Lars Lindberg.
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Lindberg, marknadschef, Netigate
Tel: 0708-61 59 85
E-post: [email protected]
Ladda ned hela Netigates Medarbetarrapport 2013

Om Netigate

Netigate är en ledande europeisk leverantör av molntjänster för undersökningar online. Tjänsterna används främst för genomförande av kund-, marknads- och medarbetarundersökningar. Genom Netigates lättanvända gränssnitt kan användarna genomföra undersökningar p? ett mycket kraftfullt sätt jämfört med andra alternativ. Netigate startade 2005 och har tilldelats flera svenska och internationella priser för tillväxt och innovation, bland annat Gasellpriset av Dagens Industri sex ?r i rad. Netigate har huvudkontor i Stockholm och säljkontor i Oslo, Berlin och Wiesbaden. Bland de 1 500 kunderna märks m?nga ledande företag, till exempel Electrolux, Ericsson, Vodafone, E.ON och DB Schenker.

Bifogade filer
2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Magasinet Neo   #Mattias Svensson   #Pressinbjudan Spelar   #Ted Bergdahl