SE

Executive MBA-programmet i Göteborg stärker sin position i Asien

a8

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till rot-avdrag. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser. Och det är stora summor det handlar om. Nästan 14 miljarder kronor delades under 2012 ut till renovering, om- och tillbyggnad av ägda privatbostäder.
De som bor i hyresrätt fick under samma ?r noll kronor i bidrag för renoveringar.
Det rimmar illa med slutsatserna i Bostadsbeskattningskommitténs förslag som nyligen presenterades. Kommittén konstaterade att hyresrätten som boendeform missgynnas skattemässigt jämfört med det ägda boendet vilket gör det 2 000-3 000 kr/m?nad dyrare att bo i hyresrätt jämfört med villa eller bostadsrätt. Kommittén föreslog därför ett avskaffande av fastighetsskatten för hyresfastigheter, för att justera obalansen n?got.
Dessutom har Bostadsbeskattningskommittén sett över fr?gan om hyresgäster bör ges rätt till skattereduktion för rot-arbeten i hyresfastigheter. Tyvärr konstaterade kommittén att regeringens direktiv var s? begränsade att man inte s?g n?gon möjlighet att föresl? det trots att kommittén i sin analys pekade p? att det vore ett logiskt steg att ta.
-Eftersom regeringen uppenbarligen tycker att det finns utrymme i statsfinanserna att stödja rot-arbeten i det ägda boendet s? borde det även finnas resurser att satsa p? förnyelse och renovering av miljonprogramsomr?dena, säger Pär Svanberg, förhandlingschef p? Hyresgästföreningen, i en kommentar.
-Ekonomiska villkor för hyresrätten som är mer likvärdiga dem som gäller för äganderätt och bostadsrätt är nödvändigt för att öka nyproduktionen av hyresrätter och göra det möjligt att rusta upp hyresrättsbest?ndet. Vi tycker att det är orimligt att regeringen missgynnar hyresrätten ekonomiskt och vill se en utvidgning av rot-avdraget till att gälla även hyresgäster och en större satsning p? stöd för renovering av miljonprogramsomr?dena.
-Detta skulle stimulera nödvändiga investeringar i hyresrätter, säger Pär Svanberg.
Om regeringen fortfarande tvekar om vilka ?tgärder som krävs s? har Hyresgästföreningen presenterat en rad förslag som garanterat skulle f? fart p? byggandet i landet; en statlig investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter med rimliga hyresniv?er, miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter, rot-avdrag till hyresrätter och skattefria underh?llsfonder.
Mer fakta och information om rot uppdelat p? länsniv? hittar du p? hurvibor.se.
För mer information kontakta:
Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-

————————————————————————————————————————————-Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy