SE

EU-projekt ska bidra till minskad ungdomsarbetslöshet i Sverige

Nu f?r drygt 100 skolor och andra organisationer i hela Sverige projektmedel för att genomföra internationella utbyten inom EU:s nya utbildnings- och ungdomsprogram Erasmus+. M?let är bland annat att minska ungdomsarbetslösheten och ge unga människor möjlighet till internationella erfarenheter.
Erasmus+ är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott för ?ren 2014?2020. Första ansökningsomg?ngen till programmet är nu avslutad och innebär totalt närmare 7,7 miljoner euro till organisationer och projekt i Sverige. Projekten kommer att ge ungdomar, studerande och personal möjlighet till bland annat studier, praktik, volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling i andra länder i Europa.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfr?gor och Universitets- och högskoler?det är Sveriges tv? nationella kontor för Erasmus+.
? Det är glädjande att s? m?nga skolor och andra organisationen i Sverige varit intresserade av att delta i Erasmus+. Internationella utbyten och praktik stärker kvaliteten inom utbildningsomr?det och kan betyda mycket för b?de organisationers och enskilda individers framtid, säger Ulf Melin, generaldirektör för Universitets- och högskoler?det.
? Vi hoppas att Erasmus+ kan ge viktiga verktyg för att öka ungas kompetens och självförtroende, precis som vi s?g att projekten inom EU:s förra ungdomsprogram Ung och Aktiv i Europa gjorde, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfr?gor. Det är viktigt, för den enskilda unga liksom för hela v?rt svenska samhälles utveckling, att s? m?nga som möjligt f?r chansen att möta andra kulturer och prova nya saker i en annan miljö än den de är vana vid.
N?gra organisationer som tilldelas medel:
I projektet Jobbpepp samlar Föreningen Nordens ungdomsförbund 30 ungdomar fr?n Sverige och Island i Reykjavik. Syftet är att öka deltagarnas anställningsbarhet och attraktion p? arbetsmarknaden genom att hjälpa dem etablera nätverk, öka deras intresse för att jobba utomlands och för entreprenörskap, samt att stärka deras självförtroende.
Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg genomför ett praktikprojekt som ger elever p? handel- och administrationsprogrammet möjlighet att praktisera i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Malta. M?let är att öka elevernas motivation och göra dem mer anställningsbara – i Sverige och i andra länder i Europa.
Navigatorcentrum i Östersund fortsätter sitt l?ngtg?ende och framg?ngsrika arbete med att ge arbetslösa ungdomar möjligheten att arbeta som volontär i en grekisk organisation som räddar havssköldpaddor. Projektet riktar sig mot unga som st?r l?ngt fr?n arbetsmarknaden och m?let är att de ska f? bättre självförtroende och ny motivation.
Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona genomför tillsammans med tv? andra gymnasieskolor projektet ?Extending Horizons?, där elever som g?r tredje ?ret p? yrkesförberedande program f?r möjlighet att praktisera i Europa. Syftet är bland annat att minska arbetslösheten i regionen och att öka deltagarnas kunskaper om EU.

Vilka organisationer i ditt län har beviljats projektmedel?
I bifogade bilagor hittar du en förteckning över samtliga skolor och andra organisationer i Sverige som beviljats projektmedel genom Erasmus+.
För mer information, kontakta:
Hans Grönlund, biträdande avdelningschef, Universitets- och högskoler?det
Tfn: 073-301 74 14, e-post: [email protected]

Anders Hagquist, kommunikationschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfr?gor
Tfn: 070-663 39 18, e-post: [email protected]
Om Universitets- och högskoler?det
Universitets- och högskoler?det är en statlig myndighet med m?nga olika uppdrag inom utbildningsomr?det. Ett av dem handlar om att ge organisationer och individer inom alla utbildningsniv?er i Sverige möjlighet till internationellt utbyte och samarbete. Läs mer om myndigheten och v?ra uppdrag p? www.uhr.se och www.utbyten.se.
Om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfr?gor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfr?gor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Mer information om myndighetens arbete finns p? www.mucf.se.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Katarina Andersson   #Marcus Lundstedt   #Vi-skogen Tel