Rapporter

ETV sertifisering setter fart p? milj?teknologisk eksport og et kvalitetsstempel p? Jimco sin UV-C teknologi.

ETV sertifisering setter fart p? milj?teknologisk eksport og et kvalitetsstempel p? Jimco sin UV-C teknologi.
N? har 26 danske teknologibedrifter gjennomg?tt en ETV sertifisering og dermed f?tt dokumentasjon p? at deres teknologi fungerer.
Seneste teknologien til ? bli godkjent er JIMCOKPC(Storkj?kkenl?sninger) fra Jimco A/S Danmark.
I en bransje preget av ?kt konkurranse har adm. direkt?r Jimmy Larsen, hos Jimco A/S Danmark, lenge etterlyst muligheten for ? f? dokumentasjon p? teknologiens virkningsgrad og effektivitet.
Jimco A/S har gjennom en lang periode gjennomf?rt en testprosess hos DANETV((Dansk Center for Verifikation af Klima- og Milj?teknologier) i samarbeid med FORCE Technology testsenter.
Environmental Technology Verification (ETV) er en uavhengig dokumentasjon hvilket viser at et klima- eller milj?teknologisk produkts virkningsgrad, lever opp til leverand?rens spesifikasjoner. En ETV sertifiseringen gir bedriften muligheter ? dokumentere sine l?sningers effektivitet p? hjemmemarkedet og i utlandet.
Teknologien og produktet
I tett samarbeid mellom DANETV testsenter FORCE Technology og Jimco ble det gjennomf?rt en verifikasjon av UV-C teknologien, til reduksjon av olje og fettavlagringer, samt emisjon av partikler og lukt fra avtrekk p? storkj?kken.
Teknologien er basert p? effekten fra ultrafiolett str?ling, som dels bryter ned organiske stoffer og dels har en betydelig desinfiserende effekt p? sopp, bakterier og virus.
Gir store salgs og markedsf?ringsmuligheter.
If?lge lederen avDANETV testsenter hos FORCE Technology, Marianne Keyed ?rbek, gir en ETV sertifisering ikke bare leverand?ren og produsenten et bevis p? deres produkts virkningsgrad og effektivitet, men den vil ogs? fungere som en d?r?pner internasjonalt i markedsf?rings- og salgssammenheng da den anses som et dokumentert kvalitetsstempel.
Jimco Nor AS i Norge er representant for Jimco AS sine l?sninger i Norge og Sverige og dette gir oss en sterk konkurransemessig fordel i markedet, uttaler daglig leder Terje Rustad ? og selvf?lgelig en trygghet for alle v?re kunder.
Du kan lese mere om DANETV og alle de sertifiserte produkter/teknologierher.
Den Europeiske nettsiden finner du her.

For ytterligere opplysninger kan kontaktes; Daglig leder Terje Rustad

Markedets ledende akt?r p? fjerning av fett og lukt innenfor storkj?kken.
Jimco Nor AS er agent i Norge og Sverige for Jimco AS – et dansk selskap, som st?r bak noen av verdens mest enest?ende l?sninger innenfor rensing og sterilisering av luft og forurenset vann.
?Siden Jimco AS leverte sitt aller f?rste luftrenseanlegg helt tilbake i 1993, har det g?tt sv?rt bra for virksomheten. I dag leverer man anlegg til en lang rekke industribedrifter og institusjoner over hele verden og kundegruppen teller alt fra matprodusenter, n?ringsmiddelindustri og storkj?kken, restaurant til renseanlegg, skoler og pleiehjem.
Kort sagt – ingen oppgave er for stor eller for liten!
Hos Jimco AS forener man sunn fornuft med innovativ nytenkning og det er denne kombinasjonen, som ligger til grunn for virksomhetens unike produkter. Det er ikke tilfeldig at Jimco AS er leverand?r av luftrenseanlegg til noen av verdens st?rste kjeder, som for eksempel McDonald?s, Scandic Hotels, Daloon og Danish Crown etc.
Forskning, utvikling og tilpassede l?sninger:
Jimco AS driver en kontinuerlig forskning og utvikling innenfor sitt spesialomr?de med nye produkter og l?sninger. Vi har en sv?rt stor grad av fleksibilitet i v?rt produktsortiment og vi kan lage spesialtilpassede l?sninger til utvalgte kundegrupper innenfor storkj?kken, n?ringsmiddelindustri etc. for ? rense luften fri for organisk forurensning eller fjerne u?nsket lukt.
Gjennom de siste ?rene har Jimco AS mottatt en lang rekke priser for sine innovative og milj?riktige produkter. Blant annet; EU’s Milj?pris, Fyn Amts Milj?pris og Langelands Erhvervspris.0030Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #KLP   #Leif Magne Andersen   #Litt Extra-l   #Opinion Perduco