SE

Ett glas vatten i Hofors ? 92 % dyrare p? fem ?r

Efter chockhöjningen mellan 2009 och 2010 har Gästrike Vatten fortsatt att i rask takt höja VA-avgiften i Hofors. Efter ?rets höjning med 8,2 procent har VA-avgiften i Hofors ökat med 92 procent mellan 2009 och 2014, n?got som ocks? syns p? hyresavierna hos de boende i Hoforshus.

– Det är uppenbarligen en av orsakerna till att hyrorna hos Hoforshus höjts med över 17 procent samma tid, säger Reima W?rwik, ordförande i Hyresgästföreningen i Hofors.

Vid en jämförelse mellan alla kommunala bostadsbolag i Sverige kom Hoforshus p? en föga hedrande fjärdeplats när det gällde hyreshöjningar mellan 2009 och 2014. Ofta har problemet med tomma lägenheter i Hofors angetts som orsak men ökande VA-kostnader drar uppenbarligen ytterligare ett str? till en redan överlastad hyresstack.
Hofors kommun bör som delägare i Gästrike Vatten verka för en stabilisering av VA-priserna och kommunfullmäktige har ett ansvar att verkligen granska underlagen inför beslut om taxehöjningar.
– Det är ocks? ett krav vi för fram i Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för Hofors, tillägger Reima W?rwik.

Uppgifterna om VA-höjningen kommer fr?n den ?rliga Nils Holgersson-rapporten som är gemensamt framtagen av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Mer material finns p? www.nilsholgersson.nu
Kontaktpersoner: Reima W?rwik 076-863 59 19, ordförande Hyresgästföreningen Hofors och Claes Pile 0703-24 51 29, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsomr?den. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.2200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Digital Media   #Medieakademins Twitter Barometer   #Medieakademins Twitterbarometern   #Sociala Medier