SE

Ett f?tal platser kvar – Inbjudan “Östersjön – blir det bättre eller sämre?” den 10 sept. Anmälan senast 1 sept

2014-08-28 09:00 Briggen Tre Kronor/Initiativet H?llbara Hav Under ?rets seminarium tar vi tempen p? Östersjön. Fyra forskare ger sina betraktelser utifr?n sina erfarenheter. Expertpanel följer upp, fördjupar perspektivet och belyser följder samt adderar ett praktiskt konsumentperspektiv. Vi behandlar övergödning, f?gellivet som indikator p? Östersjöns status, h?llbart fiske och kemikalier. HKH Kronprinsessan Victoria närvarar. SVT direktsänder. O.s.a. 1/9.

Välkommen till ?rets seminarium där vi tar tempen p? Östersjön!
Fyra forskare ger sina betraktelser utifr?n sina erfarenheter. En expertpanel följer upp och fördjupar perspektivet och belyser följder samt adderar ett praktiskt konsumentperspektiv p? forskarnas resultat. De omr?den som behandlas är övergödningen, f?gellivet som indikator p? Östersjöns status, h?llbart fiske och kemikaliers inverkan p? v?rt vackra innanhav.

För fjärde ?ret i rad arrangerar Initiativet H?llbara Hav och Stockholms universitet/Östersjöcentrum ett seminarium p? Kastellholmen om Östersjön med medverkan av representanter fr?n forskarvärlden, miljödepartementet, intresseorganisationer, det offentliga och näringslivet. De senaste forskarrönen presenteras omkring Östersjöns nuvarande situation, utveckling och framtid med fokus p? aktuella fr?gor.
Dagen är fylld av intressanta föredrag, paneldebatter och utrymme för mingel och nätverkande.
Med närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria.
Moderator: Folke Rydén, Journalist och dokumentärfilmare
SVT direktsänder

PROGRAM
08.30-9.20 Registrering, mingel och kaffe.
Obs! Inta din sittplats senast kl. 09.20.
09.30-12.00
Övergödning
Talare: Professor Christoph Humborg Stockholms universitet/Östersjöcentrum
Expertpanel: Lisa Emelia Svensson Havsmiljöambassadör Miljödepartementet, Johan Cejie Försäljn.chef KRAV
Fiske
Talare: Joakim Hjelm Forskare SLU/Havsfiskelab./Lysekil
Expertpanel: Lisa Emelia Svensson Havsmiljöambassadör Miljödepartementet, Johan Cejie Försäljn.chef KRAV, Inger Näslund Expert p? fiskefr?gor WWF
12.00-13.00 Lunchbuffé och mingel
13.00-14.30
Kemikalier
Talare: Doktor Anna Beronius ITM/Stockholms universitet
Expertpanel: Nina Cromnier Generaldir. KEMI, Johanna Sandahl Ordf. Naturskyddsföreningen, Johan Cejie Försäljn.chef KRAV, Cajsa Wahlberg Miljökemist Stockholm Vatten
F?gellivet
Talare: Doktor Martin Green Lunds universitet
Expertpanel: Lisa Emelia Svensson Havsmiljöambassadör Miljödepartementet, Mattias Rust Expert p? sjöfart och havsplanering WWF, Thomas Strid Ornitolog och kommunbiolog Huddinge Kommun

14.30 Tid för mingel och nätverkande för de som önskar
Miljöutställning ? Etta med kök? och öppet skepp p? briggen Tre Kronor under dagen
Den nya miljöutställningen ?Etta med kök? invigdes av miljöminister Lena Ek under Almedalsveckan och handlar om kemikalier, plaster samt läkemedel i v?r närmiljö. Här finns information om vilka ämnen som är skadliga och hur vi kan undvika eller hitta alternativ till dessa.

Adress för evenemanget: Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm
ANMÄLAN
Antalet platser är begränsade. Anmälan är obligatorisk och ska ske före den 1 september
– Till Anmälan
Vid fr?gor kontakta Christina Thimrén Andrews [email protected], 0708-188238
Ta del av 2013 ?rs seminarium
Mer information:
Göran Lindstedt, Vd Initiativet H?llbara Hav, [email protected], 070-425 15 15 Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet H?llbara Hav, [email protected], 070-389 68 89 Christina Thimrén Andrews, Projektledare, [email protected], 070-818 82 38

Initiativet H?llbara Hav samlar intressenter fr?n forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en h?llbar utveckling i Östersjöregionen. H?llbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill ocks? peka p? de insatser som initierats och som p?g?r, och de positiva resultat som ?stadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är v?r ambition att förmedla kunskap och h?llbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i v?r vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet p? Kastellholmen.
Initiativet H?llbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs v?ra kuster och övriga Östersjön samt p? v?rt ?rliga seminarium i slutet av sommaren p? Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu
Bifogade filer
3500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy