SE

Endast 4 av 10 uppger sig klara körkortstestet p? nytt

Bara 4 av 10 svenskar uppger att de skulle klara teoriprovet om de skulle ta om körkortstestet i dag. Dubbelt s? m?nga uppger däremot att de skulle klara uppkörningen igen. Detta framg?r i nya undersökningar fr?n Trygg-Hansa. Sv?rast för svenskar att klara är fr?gor kring reaktionsförm?ga, obevakade överg?ngsställen och tidsbedömning där drygt 2 av 10 kunde rätt svar. Det framg?r ocks? att yngre är bättre p? fr?gor som handlar om hur man kör bilen och att äldre har bättre koll p? fr?gor som handlar om hur man sköter bilen.
Dubbelt s? m?nga svenskar tror att de skulle klara uppkörningen än teorin om de skulle göra om körkortstestet i dag. Över hälften av svenskarna, 53 procent, uppger att de inte skulle klara teoriprovet för körkort om de skulle ta om det i dag och endast omkring 40 procent säger att de skulle klara det. 78 procent uppger att de skulle klara den praktiska uppkörningen, och bland unga och män är siffran ännu högre, där 89 respektive 81 procent säger sig klara den praktiska delen av provet om de tog det i dag. Detta visar en ny undersökning fr?n Trygg-Hansa*.
– Under ett par ?r har vi sett att det inträffar allt färre bilolyckor, och förhoppningen är att även 2014 ska följa den trenden. Undersökningen vi har gjort indikerar att kunskapsläget kan höjas bland svenska bilister. Det är s?klart viktigt att ta trafiksäkerhet p? stort allvar och h?lla sig uppdaterad ang?ende nya regler och diskussioner om trafikläget i Sverige, säger Johan Eriksson, kommunikationschef p? Trygg-Hansa.
2014 ? hittills ett trafikosäkert ?r
Under m?naderna januari-april i ?r har s? m?nga som 79 personer omkommit i vägtrafiken i Sverige, vilket kan jämföras med 60 personer under samma tid 2013. Enligt statistik fr?n Trafa är juli den sommarm?nad d? räddningstjänsten f?r in flest larm om trafikolyckor. Under juli 2013 larmades räddningstjänsten till 1 442 trafikolyckor, ett antal som endast var högre i december m?nad med 1 526 olyckor.

Körkunskap skiljer sig mellan generationer
Via ett körkortstest p? Facebook där knappt 25 000 respondenter deltagit har Trygg-Hansa tagit reda p? vilka teoretiska fr?gor som svenskarna tycker är sv?rast i trafiken. I den undersökningen framg?r det att yngre (18-25 ?r) generellt är bättre p? fr?gor som handlar om hur man kör bilen och att äldre har bättre koll p? fr?gor som handlar om hur man sköter bilen gällande vad man ska fylla p? var, bränsleförbrukning och skatter. De yngsta svarar ocks? i högre utsträckning rätt p? hur man ska agera när man kommer till en olycksplats och p? fr?gor om vad EcoDriving innebär.
Här är de tre sv?raste teorifr?gorna enligt svenska folket:
Vilken av följande grupper har troligen den bästa reaktionsförm?gan?
Bara 23% av dem med körkort har svarat rätt svar: En person i 45-54-?rs?ldern, eftersom att den överlägsna erfarenheten gör att de vet hur de ska agera.
50% har istället svarat: En person i 35-44 ?rs?ldern, eftersom de ofta är mer medvetna om säkerheten.
27% har svarat: En person i 25-34 ?rs?ldern, eftersom hon eller han är i toppen av sin fysik.
Hur mycket tid per mil vinner du om du kör 100 km/h istället för 80 km/h?
26% har svarat rätt: Ca 1,5 min/mil.
40% har istället svarat: Ca 1 min/mil.
34% har svarat: Ca 2 min/mil.
Vid ett obevakat överg?ngställe s? har bilförare:
34% har svarat rätt: Väjningsplikt.
56% har svarat: Plikt att sänka farten och om nödvändigt stanna.
9% har svarat: Stopplikt.
Källa: Trygg-Hansa
Om undersökningarna:
*Undersökningen har genomförts p? uppdrag av Trygg-Hansa av undersökningsföretaget Novus. Undersökningen är riksrepresentativ och genomfördes som en webbenkät under perioden 21/3-1/4 2014. Sammanlagt gjordes 1 017 intervjuer med kvinnor och män i ?ldern 18-79 ?r i Sverige.
**Körkortstestet genomfördes under perioden
2 april – 31 maj p? Facebook.se. Sammanlagt har 24 464 Facebook-användare, varav 18 081 har körkort, svarat p? tio slumpmässiga fr?gor tagna fr?n svenska körkortsteorifr?gor.
För mer information, kontakta gärna:
Johan Eriksson, kommunikationschef p? Trygg-Hansa
Telefon: 0701 682 872, Mejl: [email protected]

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och idag är vi ett av Sveriges största försäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till b?de när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.
Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare p? 30 orter i landet och vi ing?r sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa p? www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lena Hagman   #Om Almega