SE

En yrkesgrupp som har m?nga fördomar – Säljare!

2014-09-07 09:53 BelBin Assessment F? yrken är väl omkastat med s? m?nga negativa fördomar som säljare. Det är synd, d? utan säljande personal skulle de flesta av oss inte har n?got jobb. De flesta av oss vill ju inte ens sälja eller tycker t o m att det är obehagligt dvs Säljhinder. Att säljare dessutom har hinder än om i mindre utsträckning gör ju inte arbetet lättare för yrkesgruppen. Säljhinder är ett emotionellt intr?ng .

Säljhinder; ett gissel i kontaktintensiva arbeten
Kontakthinder har vi alla mer eller mindre. Kontakthinder handlar inte om Social Fobi d? kontakthinder försvinner när väl kontakt etablerats. Det är innan vi v?gat ta kontakten olusten, motst?ndet finns där. När det drabbar säljande personal minskar det förm?gan att etablera nya affärskontakter och även utveckla existerande kund. Säljhinder definieras som ett emotionellt intr?ng som gör att personen känner en tvekan eller f?r en inre konflikt att etablera en ny kontakt. Det kan vara s?väl p? en nätverksträff som för att boka ett besök med ett prospect.
Rädsla Den känsla vi pratar om drivs av rädsla och n?gra av oss har lärt oss hantera den s? länge att vi inte längre känner den utan vi gör n?got annat istället. Där finner vi v?ra 12 säljhinder som är stereotyper p? hur människor hanterar rädslan att etablera kontakt med människor. När hindret är p?slaget är det ju inte s? lyckat. 93% av alla säljare vi testat över världen har säljhinder fr?n oskyldig till skadlig niv?. Att arbeta med ett jobb där du alltid är mer eller mindre rädd, om jag f?r uttrycka det s?, sliter och lämnar m?nga med alltifr?n stresskador till tappat självförtroende. En och en annan har väl ocks? tagit till flaskan för att klara trycket. Att ingen p? HR eller i företag bryr sig om denna yrkesgrupp tycker jag är för dj…….. Det enda vi arbetar med är hur de ska göra för att prestera bättre, det är sällan vi arbetar med människan, även om det förekommer.
Det är inte bara säljare som lider av säljhinder. Alla yrkesgrupper där du proaktivt behöver etablera kontakt med människor du inte känner, känner av sina kontakthinder. Vilka du än har av de 12, s? sl?r de till och gör inte bara arbetet arbetsammare utan försv?rar ocks? för dig att lyckas.
Att arbeta med säljhinder Att arbeta med säljhinder är bland det viktigaste vi kan göra idag, d? det leder till att säljare m?r bättre, hanterar arbetet bättre och för alla företag; ja de presterar bättre ocks?. S? det är en lönsam investering. Att satsa p? människan har fr?n ledarskapsträning till utveckling av team visat sig vara lönsamt. Dags att satsa p? säljaren och ge dem samma möjligheter och inte bara en tv?dagars kick off tv? g?nger per ?r. Och ja, jag vet att det finns företag som gör mycket mer. Säljare har en tendens att söka sig till dessa företag d? de har en bättre chans att lyckas där.
Utan säljare stannar Sverige, därför är det nu dags att satsa p? dem!
BelBin malta Ltd T10F Apartment 19 TP01 Malta, www.belbin.se, [email protected], tel 08-446 49 40. BelBin Malta (tidigare BelBin Svenska AB) är i Skandinavien det ledande företaget p? tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om Säljhinder – Sales Call Reluctance. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag m?nga erfarna skickliga konsulter som behärskar v?ra verktyg och som därmed kan ?stadkomma stor skillnad i produktivitet hos b?de säljare som i olika team konstellationer. D? v?ra leverantörer är forskningsföretag försöker vi vara bron som binder ihop forskning med de mer praktiskt inriktade dvs v?ra kunder som är tränare, psykologer, konsulter, coacher m fl.
Vill du effektivisera ledningsgrupper, projektteam nyttja en erfaren licensierad Belbin konsult i Belbins Team Skills. N?r inte säljarna sin budget, gör för f? prospekting möten, för f? avslut med andra ord underpresterar välj en licensierad Belbin konsult i Säljhinder.29330Send as e-mail
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy