SE

En bättre hälsa hos befolkningen viktigt m?l för sk?ningarna

Förbättrad hälsa, lägre arbetslöshet och en tro p? framtiden hos Sk?nes barn och unga. Det pekar sk?ningarna ut som det allra viktigaste när de tillfr?gas om vilka m?l som ska prioriteras till ?r 2030. Temat för ?rets första omg?ng av webbenkäten Sk?nepanelen var den regionala utvecklingsstrategin.
Under tv? veckor i februari och mars svarade 3219 sk?ningar p? fr?gor om den regionala utvecklingsstrategin. Enkäten, som fylldes i p? webben, innehöll fr?gor om vilka omr?den som man anser viktigast att prioritera när det gäller Sk?nes utveckling fram till ?r 2030.
? Sk?nepanelen visar att Region Sk?ne gör rätt saker. Och att vi har rätt fokus för framtiden. Attraktionskraft och framtidstro grundar sig p? möjligheten att kunna p?verka sin tillvaro, säger regionr?det Pontus Lindberg (M), ordförande för regionala tillväxtnämnden.
De svarande fick rangordna m?l inom fem olika omr?den.
Framtidstro och livskvalitet:
En tredjedel av de svarande tycker att det är viktigast att hälsan hos befolkningen förbättras och att skillnaderna minskar med avseende p? jämlikhet och jämställdhet. M?nga lyfter ocks? fram att det är viktigt att fler medborgare i Sk?ne är nöjda med sina liv ?r 2030.
Stark h?llbar tillväxtmotor:
En av fyra svarade att det viktigaste m?let inom detta omr?de är att arbetslösheten i Sk?ne ligger under riksgenomsnittet ?r 2030.
Dra nytta av flerkärnig ortstruktur:
Tv? av fem svarande tycker att det viktigaste är att 80 procent av arbetsplatserna ?r 2030 ska kunna n?s inom 45 minuter med kollektivtrafik. Att Sk?ne kan erbjuda god tillg?ng till bra boende rankas ocks? högt.
Utveckla morgondagens välfärdstjänster:
En ökning av andelen barn och unga, som upplever att de har en god hälsa och ser ljust p? framtiden, rangordnas högst inom omr?det.
Globalt attraktiv region:
Drygt tv? av fem av de svarande anser att det viktigaste m?let är att Sk?ne ?r 2030 ska ha ökat antal lokaliseringar av myndigheter, institutioner, forskningsinstitut och huvudkontor fr?n internationella företag.
? Genom Sk?nepanelen har vi f?tt ett bra instrument som komplement till v?ra övriga dialogmetoder i dialogen med medborgarna. Vi ställer sv?ra fr?gor här och jag är imponerad av den höga svarsfrekvensen. Paneldeltagarnas engagemang visar sig ocks? i de tusentals öppna svar som har bifogats, säger Bo Thunell (MP), ordförande i beredningen för medborgardialog i nordöstra Sk?ne.
Kontaktpersoner:
Pontus Lindberg (M), regionr?d, ordförande regionala tillväxtnämnden. Tel: 0768-89 01 16
Bo Thunell (MP), ordförande i beredningen för medborgardialog i nordöstra Sk?ne. Tel: 044-309 32 85, 0705-34 43 45
Fakta Sk?nepanelen:
Sk?nepanelen är ett sätt för Region Sk?ne att f?nga upp medborgarnas ?sikter i viktiga fr?gor som rör Sk?nes framtid, för att kunna väga in dessa när beslut fattas. Tv? till fyra g?nger per ?r f?r deltagarna svara p? fr?gor via webben.

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.5000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Cambridge Viktprogram   #Dr Kari Johansson   #Karolinska Institutet   #VLCD