SE

Elitidrott ovanligt i svenska föreningar

2014-05-15 08:10 Centrum för idrottsforskning En majoritet av landets idrottsföreningar har färre än 200 medlemmar. Knappt en fjärdedel uppger att de bedriver elitverksamhet p? seniorniv?. F? föreningar har anställd personal. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar.

En majoritet av landets idrottsföreningar har färre än 200 medlemmar. Knappt en fjärdedel uppger att de bedriver elitverksamhet p? seniorniv?. F? föreningar har anställd personal. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar.
I Sverige finns fler än 20 000 idrottsföreningar och drygt 3,2 miljoner individer är medlemmar i en idrottsförening. Men de professionella och elitinriktade föreningarna är f? även om de ibland är stora.
? I medierna framst?r ofta idrott som en förh?llandevis kommersiell och elitinriktad verksamhet. Men rapporten Etik och ekonomi i idrottsföreningar visar att svensk idrott alltjämt är p?tagligt ideell och sm?skalig, säger Johan R Norberg utredare vid Centrum för idrottsforskning.
I en enkät till landets idrottsföreningar svarar drygt tv? av tio att de har högst 50 medlemmar och en majoritet att de har färre än 200 medlemmar. Huvuddelen av verksamheten vänder sig till barn och ungdomar samt till vuxna som utövar idrott för att det är roligt och stimulerande. Knappt en fjärdedel svarar att de bedriver elitverksamhet p? seniorniv? och en ungefär lika stor andel att de bedriver elitverksamhet p? ungdomsniv?.
L?g professionaliseringsgrad
Studien visar ocks? att idrottsföreningarnas professionaliseringsgrad i allmänhet är l?g. ?tta av tio föreningar omsätter högst en miljon kronor om ?ret. För m?nga är omsättningen betydligt lägre än s?. En majoritet av föreningarna verkar dessutom p? helt ideell basis. Endast tre av tio har anställd personal. Sex av tio föreningskassörer säger sig även sakna professionell erfarenhet av att arbeta med ekonomi och bokföring.
? Kassörernas formella kompetens i ekonomiska fr?gor är följaktligen l?g. Trots detta utnyttjas sällan de möjligheter till utbildning som Riksidrottsförbundet och andra organisationer erbjuder. Istället är internet deras vanligaste informationskälla i ekonomiska fr?gor, säger Johan R Norberg.
Centrum för idrottsforskning har med hjälp av analys- och strategiföretaget United Minds undersökt idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i fr?gor som handlar om ekonomi. Studien Etik och ekonomi i idrottsföreningar bygger p? intervjuer av idrottsledare och experter samt en enkät riktad till kassörer i 16 316 idrottsföreningar. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.
Rapporten Etik och ekonomi i idrottsföreningar liksom övriga rapporter i CIF:s uppföjning av statens stöd till idrotten finns att läsa p? Centrum för idrottsforsknings webbplats fr.o.m. den 15 maj kl 11.00.
Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy