SE

Elisabeth Johansson är Lakritsfestivalens festivalkock 2014

Registreringen av nya företag i Sverige minskade med en knapp procent i oktober jämfört med motsvarande m?nad i fjol. Landets tre storstäder, som svarar för en tredjedel av nyföretagandet, har en n?got bättre utveckling. Det visar siffror som Visma sammanställt fr?n Bolagsverket.

I oktober i ?r registrerades 5 314 nya företag jämfört med 5 346 motsvarande m?nad 2012. Sedan ?rsskiftet ligger nyföretagandet p? 50 125 registreringar mot 52 011 under perioden januari-oktober i fjol.
Det ska även jämföras med att ungefär ett tusen färre företag avregistrerats hittills i ?r. 27 788 företag har av olika skäl försvunnit i ?r jämfört med 28 756 under motsvarande period förra ?ret.
Ökningar i flera län
Kronobergs län och Gotland utmärker sig som enda länen med ökningar under de tio första m?naderna i ?r. Den största minskningen av nyregistreringar sedan ?rsskiftet svarar Norrbotten för.
Under oktober ökade nyregistreringarna i ?tta län. Av de tre storstadskommunerna noterades ökningar b?de i Malmö och i Göteborg. Sedan början av ?ret är tillbakag?ngen mindre i storstäderna än i landet i övrigt, minus 1,0 procent mot minus 3,6 procent i hela riket.
Fyra företagsformer räknas
I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. M?nga enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns d? inte med i Bolagsverkets statistik. De tre storstäderna svarar för 32 procent, 15 807 företag, av nyregistreringarna i ?r.
Bilaga: Länsvis statistik över nyföretagandet i oktober och under ?ret.

För mer information, kontakta
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom b?de privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Barbro Engman